Zmiana uchwały Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dotyczącej licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce !

W dniu 12 lipca 2019 roku Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej znowelizował art. 34 uchwały nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 34 uchwały - Trenerzy, którzy uczestniczą w kursie UEFA PRO mogą wystąpić do Zespołu ds. Kształcenia i Licencjonowania Trenerów o wydanie zgody na prowadzenie zespołu uczestniczącego w rozgrywkach I lub II ligi. W takim przypadku trenerowi może zostać wydana warunkowo zgoda na prowadzenie danego zespołu I lub II ligi na okres trwania kursu (wzór zgody stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały). Zgoda może zostać wydana tylko raz przez czas trwania kursu i dotyczyć może wyłącznie jednego zespołu I lub II ligi. Zespół ds. Kształcenia i Licencjonowania Trenerów cofa wydaną zgodę w przypadku usunięcia trenera z kursu lub jego rezygnacji z udziału w kursie.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu