Zmiana przynależności klubowej zawodnika poza okienkiem transferowym – czy to możliwe?

Dość często dostaję od zawodników, ich rodziców, a także od pośredników transakcyjnych zapytania dotyczące możliwości prawnej zmiany przynależności klubowej zawodnika poza okienkami transferowymi.

Czy w ogóle istnieją takie możliwości?

Otóż, wyjątki w prawie piłkarskim dają możliwość zmiany przynależności klubowej zawodników poza okienkiem transferowym. Jedną z takich możliwości jest przypadek opisany poniżej.

W czasie trwania całego sezonu rozgrywkowego – także poza okienkami transferowymi – zawodnik związany z klubem może zmienić przynależność klubową jeżeli rozpoczyna naukę w szkole podstawowej lub gimnazjum.

Jeżeli zawodnik zamierza zmienić w taki sposób klub to on razem z rodzicami powinni złożyć stosowany wniosek do klubu macierzystego. W takim przypadku macierzysty klub zawodnika każdorazowo zobowiązany jest udzielić zawodnikowi nieodpłatnie czasowego zwolnienia na grę, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez zawodnika 16 roku życia.

Powyżej opisany przypadek jest jednym z wyjątków dotyczących przepisów regulujących zmianę przynależności klubowej jedynie w okresach tzw.: okienek transferowych.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu