Zmiana przepisów PZPN dotyczących treści umów zawieranych pomiędzy klubem piłkarskim, a zawodnikiem!

Zgodnie z nowymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej wszystkie umowy w sektorze zawodowej piłki nożnej zawierane pomiędzy klubem, a zawodnikiem powinny zawierać klauzule o następującej treści:

Mogące wyniknąć na tle powstania, istnienia, ważności, wykonywania i rozwiązania umów (w tym kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej) pomiędzy klubami a zawodnikami podporządkowanymi przepisom PZPN spory o prawa majątkowe lub o prawa niemajątkowe mogące być przedmiotem ugody, w tym dotyczące stabilności kontraktowej, strony poddają pod rozstrzygnięcie Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN.”

Powyższa klauzula powinna znaleźć się w każdej umowie zawieranej w zakresie uprawiania piłki nożnej, a w szczególności powyższa klauzula powinna zostać umieszczona w Kontraktach o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. Wobec powyższego koniecznym jest dostosowanie do obowiązujących przepisów przez kluby piłkarskie aktualnie posiadanych wzorów umów.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu