Zasady potwierdzania i uprawniania zawodników do gry w przypadku wycofania drużyny klubu z rozgrywek piłkarskich.

Coraz więcej drużyn piłkarskich z różnych przyczyn wycofuje się z rozgrywek piłkarskich w danej klasie rozgrywkowej. Jak wygląda sytuacja prawna zawodników profesjonalnych oraz zawodników amatorów w przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek piłkarskich?

Zgodnie z przepisami w sytuacji wycofania drużyny klubu z rozgrywek, zawodnicy profesjonalni uprawnieni są do jednostronnego rozwiązania kontraktu z klubem poprzez oświadczenie złożone klubowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Jeśli chodzi o zawodników amatorów to w sytuacji wycofania drużyny klubu z rozgrywek zawodnicy amatorzy automatycznie nabywają status zawodników wolnych. W związku z powyższym, zawodnicy amatorzy nie muszą składać żadnych dodatkowych dokumentów.

W przypadków zawodników wypożyczonych w opisanej powyżej sytuacji, mogą oni zmienić przynależność klubową wyłącznie do klubu macierzystego, ale następnie mogą oni bez żadnych ograniczeń zmienić przynależność klubową do innego klubu.

Należy także pamiętać, że zgodnie z przepisami, mimo wycofania klubu z rozgrywek piłkarskich jest on nadal uprawniony do otrzymania ekwiwalentu za zawodników, którzy opuszczą klub.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu