Wyrok Piłkarskiego Sądu Polubownego zasądzający od klubu zaległe wynagrodzenie zawodnika

Reprezentując zawodnika w sporze o zapłatę zaległego wynagrodzenia od 3 ligowego klubu piłkarskiego doprowadziłem do wydania przez Piłkarski Sąd Polubowny przy Polskim Związku Piłki Nożnej wyroku zasądzającego całość zaległości. Zawodnik na mocy wyroku otrzymał oprócz zaległego wynagrodzenia i odsetek, również zwrot premii indywidualnych. Klub piłkarski został dodatkowo obciążony wszystkimi kosztami sądowymi oraz został zobowiązany do zapłaty mojego wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.

Finalnie, w związku z wygraną w całości sprawą przed Piłkarskim Sądem Polubownym, skorzystanie z pomocy prawnej było dla zawodnika bez kosztowe.

Zachęcam zawodników również z niższych lig do egzekwowania swoich należności od klubów piłkarskich i nie rezygnowania z walki sądowej o należne wynagrodzenia.

W razie potrzeby skorzystania z pomocy prawnej zachęcam do kontaktu z Kancelarią.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu