Coraz częściej dostaję zapytania od zawodników, co mają zrobić w sytuacji, w której klub nie wypłacił mi należnego z umowy o pracę wynagrodzenia, a właśnie dowiedzieli się że klub ogłosił upadłość?

W takich sytuacjach trzeba działać bardzo szybko. W przypadku wydania przez sąd upadłościowy postanowienia o ogłoszeniu upadłości klubu należy we wskazanym w postanowieniu terminie (zazwyczaj 2 lub 3 miesiące od dnia ogłoszenia postanowienia przez sąd upadłościowy) zgłosić wszystkie swoje wierzytelności do postępowania upadłościowego. W tym celu należy sporządzić pismo do sądu upadłościowego - tzw.: zgłoszenie wierzytelności i złożyć je w sądzie osobiście lub wysłać za pisemnym potwierdzeniem nadania.

Do zgłoszenia wierzytelności warto załączyć dokumenty potwierdzające istnienie naszej wierzytelności, czyli m.in.: umowy, wezwania do zapłaty, ugody, czy inne porozumienia z klubem. Po zgłoszeniu wierzytelności zostanie sporządzona tzw.: lista wierzytelności według której będą spłacane kolejno wierzytelności z pozostałego majątku upadłego klubu.

Warto zaznaczyć, że wierzytelności z umów o pracę są traktowane priorytetowo i podlegają zaspokojeniu z pierwszeństwem przed innymi wierzytelnościami.

 

 

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu