W związku ze słabymi wynikami sportowymi, zdarza się że kluby wstrzymują, „zamrażają” wypłatę wynagrodzeń zasadniczych dla zawodników. Taka sytuacja często potrafi trwać kilka miesięcy, zazwyczaj do zakończenia danej rundy rozgrywkowej. Czy takie działania klubu rodzą jakieś szczególne konsekwencje prawne w stosunkach klub – zawodnik?

Jeśli chodzi wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego, to jeżeli taka sytuacja ma miejsce przez okres co najmniej dwóch miesięcy to zawodnik uzyskuje uprawnienia do jednostronnego rozwiązania kontraktu z winy klubu.

Aby formalnie wszcząć taką procedurę zawodnik powinien wystosować do klubu wezwanie do zapłaty, wyznaczając klubowi dodatkowy, ostateczny termin do uregulowania należnego wynagrodzenia, nie krótszy jednak niż 14 dni.

Wezwanie do zapłaty może przybrać następującą formę: „w związku z brakiem uregulowania wynagrodzenia indywidualnego za miesiące sierpień i wrzesień 2015 roku wzywam do zapłatę całości wskazanej należności w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania”. Dodatkowo, w piśmie powinna znaleźć się informacje, że jeżeli zaległość nie zostanie uregulowania w zakreślonym terminie, tj.: należne wynagrodzenie w pełnej wysokości nie znajdzie się w wyznaczonym terminie na rachunku bankowym zawodnika, to zawodnik skorzysta z prawa do jednostronnego rozwiązania kontraktu z winy klubu”.

Wezwanie takie należy wysłać na adres siedziby klubu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Pomoże nam to w ustaleniu daty odbioru pisma przez klub, a tym samym w ustaleniu terminu do którego klub mógł dobrowolnie uregulować należne zawodnikowi wynagrodzenie.

 

 

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu