W jaki sposób jednostronnie przedłużyć kontrakt z zawodnikiem?

Opcja jednostronnego przedłużenia kontraktu z zawodnikiem wykorzystywana jest najczęściej w sytuacji, kiedy klub piłkarski sprowadza nowego zawodnika, którego z różnych względów (sportowych lub finansowych), chce najpierw sprawdzić w krótszym okresie, ale jednocześnie chce zagwarantować sobie prawo do przedłużenia kontraktu z takim zawodnikiem po upływie pierwotnego okresu jego obowiązywania.

Należy pamiętać, że przepisy piłkarskie w bardzo precyzyjny sposób określają wymogi prawne prawidłowego zapisu kontraktowego opcji jednostronnego przedłużenia kontraktu. Aby zapis o opcji jednostronnego przedłużenia kontraktu był skuteczny musi spełniać łącznie 4 poniższe warunki:

1) okres przedłużenia kontraktu nie będzie dłuższy niż okres obowiązywania kontraktu, chyba że zawodnik w drodze odrębnego, pisemnego oświadczenia, stanowiącego załącznik do kontraktu, złoży wniosek o dłuższy okres przedłużenia kontraktu,

2) pisemne oświadczenie o skorzystaniu z opcji zostanie doręczone zawodnikowi najpóźniej:

a) w terminie 3 miesięcy przed zakończeniem pierwotnego okresu obowiązywania kontraktu, w przypadku kontraktu zawartego na okres powyżej 12 miesięcy, lub

b) w terminie 1 miesiąca przed zakończeniem pierwotnego okresu obowiązywania kontraktu, w przypadku kontraktu zawartego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy włącznie;

3) za okres przedłużonego kontraktu w drodze opcji, zawodnik otrzyma wynagrodzenie indywidualne należne z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki nożnej w wysokości nie niższej niż 120% tego wynagrodzenia za ostatni rok pierwotnego okresu obowiązywania Kontraktu oraz inne świadczenia pieniężne i niepieniężne - na warunkach nie gorszych od obowiązujących za ostatni rok pierwotnego okresu obowiązywania Kontraktu;

4) zawodnik zrzeknie się uprawnienia do zawarcia przyszłego kontraktu z innym klubem piłkarskim na 6 miesięcy przed wygaśnięciem dotychczasowego kontraktu, w okresie poprzedzającym możliwość skorzystania przez klub z opcji.

Nieprawidłowe sformułowanie zapisu o opcji jednostronnego kontraktu spowoduje, że zawodnik po upływie pierwotnego okresu obowiązywania kontraktu stanie się zawodnikiem wolnym.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu