Uwaga! W dniu 4 marca 2019 ruszają nabory dotacyjne na budowę i remont dużej infrastruktury sportowej !!!

Chcesz otrzymać dofinansowanie na budowę lub remont boiska piłkarskiego, hali sportowej, kortu tenisowego albo krytej pływalni? Od dnia 4 marca 2019 będzie można składać do Ministerstwa Sportu i Turystki wnioski o dotacje finansowe z programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej EDYCJA 2019”

Dofinansowaniem mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy, przebudowy lub remontu niemalże wszystkich rodzajów obiektów sportowych w Polsce!

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych mogą się ubiegać:

1. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej, czyli np.: sportowe placówki oświatowe,

2. stowarzyszenia i fundacje powstałe najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, czyli także kluby i akademie piłkarskie,

3. spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach Programu możliwe jest złożenie wniosku dotyczącego realizacji kilku zadań należących do tej samej grupy inwestycji (np. 2 boiska przy 2 różnych szkołach lub remont dwóch różnych obiektów, użytkowanych przez różne kluby).

Możliwe do realizacji inwestycje zostały podzielone na 3 grupy:

1. Pierwszą grupę stanowią zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. W ramach tej grupy można starać się o dofinansowanie na:

a) budowę pełnowymiarowych sal gimnastycznych lub hal sportowych

b) budowę boisk, w tym boisk wyposażonych w nawierzchnie sztuczne i naturalne, oświetlenie, ogrodzenie i piłkochwyty

c) budowę kortów tenisowych

d) budowę boisk do piłki plażowej

e) budowę boisk do streetballa

f) budowę skate parków

g) budowę ścianek wspinaczkowych

2. Drugą grupą zadań są zadania, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu. W tej grupie wsparcie finansowe będą mogły otrzymać zadania dotyczące przebudowy lub remontu już istniejącej infrastruktury sportowej. Obiekty dofinansowywane w tej grupie zadań, dedykowane są w szczególności klubom sportowym, mogącym poszczycić się wymiernymi sukcesami sportowymi, jak i również tym, dla których zrealizowanie zadania inwestycyjnego będzie silnym bodźcem do rozwoju obecnej działalności. W tej grupie można starać się o dofinansowanie na przebudowę lub remont:

a) sal sportowych, w tym sal gimnastycznych, siłowni, sal do sportów walki oraz hal sportowych

b) krytych pływalni

c) lodowisk stałych oraz torów lodowych

d) boisk sportowych, w tym boisk piłkarskich

e) kortów tenisowych

f) przystani kajakowych, wioślarskich i żeglarskich

g) torów kolarskich i wrotkarskich

h) sportowych tras narciarskich

i) strzelnic sportowych i torów łuczniczych

j) obiektów dla sportów jeździeckich

k) zaplecza szatniowo-sanitarnego dla obiektów sportowych.

3. Trzecią grupą zadań, są zadania dotyczące budowy nowej infrastruktury sportowej, dającej możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego oraz umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. W ramach tej grupy możliwe jest również pozyskanie środków na przebudowę, remont lub modernizację obiektów sportowych, w tym na:

a) budowę treningowych sal gimnastycznych i hal sportowych

b) budowę krytych lodowisk

c) budowę krytych pływalni na obszarach pozbawionych tego typu obiektu

d) budowę wielkich boisk do gier zespołowych

e) budowę kompleksów lekkoatletycznych.

Kwota dofinansowania wynosi od 33%, aż do 80% wydatków kwalifikowanych zadania w zależności od wskaźnika gminy gdzie inwestycja ma być wykonania, nie więcej niż 7 milionów złotych. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych musi wynieść: 600 tys. zł dla zadań z pierwszej i trzeciej grupy zadań inwestycyjnych, a 300 tys. zł dla zadań z drugiej grupy zadań inwestycyjnych.

Wniosek o dotacje z pełną dokumentacją i załącznikami należy złożyć do Ministerstwa Sportu i Turystyki najpóźniej w dniu 31 marca 2019 roku.

Kancelaria udziela wsparcia prawnego w przygotowaniu dokumentacji dotacyjnej.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu