Uwaga na nieuczciwych Pośredników Transakcyjnych (agentów piłkarskich)!!!

Przypominam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami piłkarskimi Pośrednik Transakcyjny (agent piłkarski) nie ma prawa pobierać od zawodnika niepełnoletniego jakichkolwiek opłat w związku z zawarciem kontraktu lub umowy transferowej. Naruszenie tego przepisu skutkuje odpowiedzialnością dyscyplinarną takiego Pośrednika Transakcyjnego.

Zawodnicy niepełnoletni lub ich rodzice coraz częściej informują, że na polskim rynku działają agenci piłkarscy, którzy żądają opłat za samo nawiązanie z nimi współpracy, zorganizowanie dla zawodnika testów piłkarskich w klubie lub w przypadku dojścia do skutku transferu zawodnika do nowego klubu. Z całą stanowczością należy wskazać, że działanie takie jest całkowicie nielegalne.

Dodatkowo należy podkreślić, że Pośrednik Transakcyjny zobowiązany jest do niezawierania, pod sankcją dyscyplinarną, umów cywilnoprawnych z zawodnikami lub ich przedstawicielami ustawowymi innych niż Umowy pośrednictwa, których przedmiotem będzie reprezentowanie interesów takich zawodników lub ich przedstawicieli ustawowych w odniesieniu do negocjowania i zawierania umów transferowych lub kontraktów.

Zawodnik natomiast zobowiązany jest do zgłoszenia do Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Piłki Nożnej wszelkich prób zawarcia z nim lub z jego rodzicami przez Pośrednika Transakcyjnego lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną umowy cywilnoprawnej innej niż Umowa pośrednictwa, której przedmiotem będzie reprezentowanie interesów takiego zawodnika lub jego przedstawicieli ustawowych w odniesieniu do negocjowania i zawierania umowy transferowej lub kontraktu.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu