Uchwała spółki Ekstraklasa S.A. o obniżeniu wynagrodzeń zawodników jest bezskuteczna!

Uchwała Ekstraklasy S.A. o obniżeniu wynagrodzenia zawodników pod względem prawnym jest bezskuteczna w stosunku do piłkarzy!

W dniu wczorajszym – 27 marca 2020 roku Rada Nadzorcza spółki Ekstraklasa Spółka Akcyjna podjęła uchwałę o możliwości jednostronnego obniżenia przez kluby Ekstraklasy wynagrodzenia kontraktowego zawodników o 50% do końca obecnego sezonu rozgrywkowego.

Wskazać należy, że uchwała ta jest bezskuteczna w stosunku do zawodników. W mojej ocenie, jeśli kluby Ekstraklasy na podstawie przedmiotowej uchwały dokonają jednostronnego obniżenia wynagrodzenia kontraktowego zawodników, to w sposób rażący naruszą przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej o stabilności kontraktowej. Skutkiem prawnym jednostronnego obniżenia wynagrodzeń zawodników na podstawie uchwały Ekstraklasy S.A. będzie możliwość jednostronnego rozwiązania kontraktów przez zawodników z winy klubu oraz domaganie się przez zawodników wypłaty całości wynagrodzenia, które określone jest w obowiązujących kontraktach. Dodatkowo kluby Ekstraklasy narażą się na dodatkową odpowiedzialność dyscyplinarną, co w konsekwencji spowoduje nałożenie na nie dodatkowych kar finansowych.

Moim zawodnikom – w razie niechęci wyrażania przez nich zgody na 50% obniżkę wynagrodzeń – będę rekomendował, aby nie wyrażali zgody na obniżkę, której podstawą prawną miałaby być wczorajsza uchwała Rady Nadzorczej spółki Ekstraklasa S.A..

Spółka Ekstraklasa S.A. nie jest podmiotem uprawnionym do tworzenia prawa piłkarskiego, nie jest również stroną kontraktów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, wobec czego przedmiotowa uchwała nie może rodzić żadnych skutków prawnych wobec zawodników.

Dodatkowo, w mojej ocenie uchwała podjęta przez Radę Nadzorczą jest jedynie dokumentem wewnętrznym tej spółki, który nie ma żadnego zaznaczenia dla innych podmiotów. Rada Nadzorcza nie jest organem uprawnionym do reprezentowania spółki Ekstraklasa S.A. w stosunkach z podmiotami zewnętrznymi, wobec czego ani kluby piłkarskie, ani zawodnicy nie powinny traktować przedmiotowej uchwały jako podstawy do swoich działań prawnych.

Zaznaczam, że wyrażona powyżej ocena prawna co do braku skuteczności uchwały Rady Nadzorczej Ekstrakalsa S.A, nie jest moją oceną zasadności czy bezzasadności propozycji obniżenia wynagrodzenia zawodnikom w obecnej sytuacji związanej z pandemią Koronawirusa. Mając jednak na uwadze obowiązujące na dzień dzisiejszy przepisy prawa to należy wskazać, że kluby piłkarskie mają jedynie dwie zgodne z prawem możliwości obniżenia wynagrodzeń zawodnikom, tj.:

1) obniżenie wynagrodzenia w sposób polubowny - poprzez renegocjacje każdego kontraktu i zawarcie z każdym zawodnikiem odrębnie (za jego zgodą) aneksu do obecnie obowiązującego kontraktu,

2) obniżenie wynagrodzenia w trybie przymusowym – poprzez wystąpienie przez klub piłkarski do sądu z roszczeniem o obniżenie wynagrodzenia kontraktowego na podstawie art. 3571 Kodeksu cywilnego.

W razie potrzeby skorzystania ze wsparcia prawnego, zachęcam zarówno kluby piłkarskie jak i zawodników do kontaktu z moją Kancelarią Prawną.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu