Jaki jest termin przedawnienia z umów o szkolenie dzieci w szkółkach piłkarskich? Odpowiadam na kolejne pytanie Czytelnika Bloga.

W 2011 roku mój syn, z uwagi na problemy zdrowotne zaprzestał treningów w akademii piłkarskiej, z którą mieliśmy podpisaną umowę. Myśleliśmy że sprawa ta jest już zakończona, jednak w styczniu 2016 roku otrzymaliśmy z akademii piłkarskiej wezwanie do uregulowania zaległych opłat za 3 miesiące roku 2011 oraz za cały rok 2012, ponieważ zgodnie z twierdzeniami akademii piłkarskiej nie rozwiązaliśmy umowy i obowiązywała ona aż do końca okresu, na jaki została zawarta, czyli aż do 31.12.2012r. Czy akademia piłkarska może zgodnie z prawem wyegzekwować od nas takie zadłużenie?”

Zazwyczaj w takich sprawach potrzebna jest szczegółowa analiza prawna zapisów umowy z akademią piłkarską i ustalenie, czy zawiera ona odrębne możliwości wygaśnięcia lub zawieszenia takiej umowy w przypadku długotrwałej choroby lub kontuzji. Z opisanego w pytaniu stanu faktycznego wynika, że jeśli nawet umowa nadal obowiązywała - jak twierdzi akademia piłkarska - to mimo to roszczenie o zapłatę jest już przedawnione. Oznacza to, że w przypadku wniesienia powództwa, pozwany będzie mógł na podstawie art. 118 Kodeksu cywilnego zgłosić skuteczny zarzut przedawnienia roszczenia, co spowoduje oddalenie powództwa i zamknięcie sprawy. Wyjaśnić należy, że umowa z akademią piłkarską, w której płatności następują zazwyczaj miesięcznie, np.: z góry za dany miesiąc lub do dnia 10 każdego następnego miesiąca, jest tzw. umową ze świadczeniem okresowym. Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego przedawnienie roszczeń o świadczenie okresowe wynosi 3 lata. Przyjmując więc, że ostatnim miesiącem obowiązywania waszej umowy był grudzień 2012 roku, a płatność miała nastąpić do dnia 10 stycznia 2013 roku, to należy stwierdzić, że doszło już do przedawnienia całości płatności z tej umowy. Inaczej wyglądałaby sytuacja, kiedy np.: akademia piłkarska złożyła by w sądzie pozew o zapłatę tych roszczeń przed upływem w/w terminu np.: w listopadzie 2015 roku.

Złożenie pozwu w sądzie przerywa bowiem bieg terminów przedawnienia. W takiej sytuacji akademia piłkarska mogłaby skutecznie dochodzić zapłaty za okres 3 lat wstecz, przed złożeniem pozwu, a więc opłat od listopada 2012 roku, czyli de facto jedynie za dwa miesiące obowiązywania takiej umowy.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu