Blog

Rozwiązanie kontraktu z winy klubu

Zawodnik ma możliwość rozwiązania kontraktu w winy klubu, w przypadku wystąpienia poniżej wskazanych okoliczności. Po pierwsze, zawodnik może wnioskować do Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych

Czytaj więcej »