Blog

Przedawnienie długu, jak je zatrzymać?

Kluby piłkarskie tak jak i inne podmioty gospodarcze są podmiotami licznych stosunków gospodarczych. Nie rzadko zdarza się, że jedna ze stron takiego stosunku gospodarczego zalega z zapłatą należnego wynagrodzenia.

Czytaj więcej »