Szkolenie – „Prawne aspekty działania akademii piłkarskiej”

Stowarzyszenie, fundacja a może spółka - zastanawiasz się jaka forma prawna będzie optymalna dla Twojej akademii? Zamierzasz otworzyć swoją akademię lub prowadzisz już działalność i szukasz porady prawnej? Planujesz ubiegać się o status Organizacji Pożytku Publicznego i nie wiesz jak to zrobić? Chcesz dowiedzieć się, jak prawnie zabezpieczyć się przed odejściem trenerów i zawodników do konkurencji?

We współpracy ze Stowarzyszeniem PASS ruszamy ze szkoleniami prawnymi dla akademii i szkółek piłkarskich.

 

Już 22 września 2018 r. w Warszawie odbędzie się pierwsze szkolenie na temat prawnych aspektów działania akademii piłkarskich. Program pierwszego szkolenia jest bardzo bogaty. Poruszone zostaną na nim m.in.:

- zagadnienia związane z podstawami prawnymi zakładania i prowadzenia działalności,

- możliwych form prawnych funkcjonowania klubów i akademii piłkarskich w Polsce,

- uzyskiwania członkostwa w strukturach PZPN oraz praw i obowiązków z tego wynikających,

- przekształceń prawnych akademii i klubów piłkarskich w inne formy prawne np.: przekształcenia Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną,

- procedury uzyskiwania statusu organizacji pożytku publicznego (OPP) oraz przywilejów jakie z tego wynikają,

- kwestii zatrudniania trenerów w różnych formach prawnych tj.: umów zlecenia, umów o pracę, czy umów o dzieło,

- ochrony dóbr osobistych akademii piłkarskich,

- najczęstszych problemów prawno-biznesowych pojawiających się obecnie w funkcjonowaniu akademii piłkarskich.

 

Szkolenie oprócz aspektów edukacyjnych i doradczych ma również na celu nawiązanie współpracy prawno-biznesowej oraz poznanie praktycznych problemów prawnych uczestników szkolenia. Na bazie tego szkolenia, przy dalszym zainteresowaniu uczestników przygotowane zostaną kolejne szkolenia, już bardziej szczegółowo omawiające poruszone na nim, poszczególne zagadnienia prawne.

W przyszłości planowane są również szkolenia z zagadnień prawnych dotyczących transferów oraz ekwiwalentów piłkarskich, a także z procedur pozyskiwania dotacji finansowych na działalność akademii i szkółek piłkarskich.

 

 

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu