Spór między dwiema Wartami Poznań o pieniądze za transfer Jakuba Modera

Zasadą jest, że w przypadku każdego gotówkowego transferu międzynarodowego zawodnika uaktywnia się tzw.: Solidarity payment - „mechanizm solidarnościowy”, na podstawie którego wszystkie kluby, które szkoliły danego zawodnika pomiędzy 12, a 23 rokiem jego życia uprawnione są do podziału między siebie kwoty stanowiącej 5% z opłaty transferowej.

Co w przypadku kiedy klub uprawniony do otrzymania tej opłaty nie istnieje lub został przekształcony w inny podmiot albo jeśli sekcja piłki nożnej została przeniesiona do innego klubu? Z ostatnią sytuacją mieliśmy właśnie do czynienia w Warcie Poznań, której Jakub Moder był, przez pewien czas, zawodnikiem. Sekcja piłki nożnej stowarzyszenia KS Warta Poznań, w którym grał Jakub Moder została przeniesiona do innego podmiotu tj.: do spółki prawa handlowego - Warta Poznań Spółka Akcyjna.

Odpowiedzi na pytanie, który podmiot w opisanej powyżej sytuacji, uprawniony jest do otrzymania Solidarity payment należy szukać w przepisach piłkarskich.

Zgodnie z przepisami dopuszcza się zbycie zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej na rzecz innego klubu będącego członkiem PZPN. Nabywca (w tym nowo powstały podmiot) staje się następcą prawnym zbywcy i zobowiązany jest do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności ze zbywcą za jego (ich) dotychczasowe zobowiązania.

Jeśli więc w dokumentacji dotyczącej przeniesienia sekcji piłki nożnej ze stowarzyszenia na spółkę akcyjną, nie dokonano szczególnych wyłączeń to wydaje się - na podstawie przepisów prawa piłkarskiego - że w opisanej powyżej sytuacji, uprawnionym do otrzymania należności za transfer Jakuba Modera byłby klub piłkarski Warta Poznań Spółka Akcyjna.

Należy pamiętać, że w 2020 roku przepisy dotyczące Solidarity payment zostały nieco zmodyfikowane i obecnie pozwalają na otrzymanie tej opłaty nawet w przypadku transferów pomiędzy klubami z tego samego kraju (transfer wewnątrzkrajowy), jeśli kluby uprawnione do jej otrzymania są z innego kraju.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu