Warto mieć na uwadze, że podobnie jak w przypadku zawodników - zabroniony jest udział również trenera piłki nożnej w zakładach bukmacherskich dotyczących wszelkich rozgrywek sportowych odbywających się w Polsce i za granicą. Naruszenie tego zakazu pociąga za sobą zastosowanie sankcji regulaminowych i dyscyplinarnych, łącznie z możliwością rozwiązania kontraktu trenerskiego w trybie natychmiastowym.

Należy także pamiętać, że w przypadku dopuszczenia się przez trenera piłki nożnej przestępstwa przekupstwa sportowego stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu karnego lub prawomocną decyzją organu dyscyplinarnego PZPN lub WZPN trener zobowiązany jest wpłacić na konto PZPN (trener szczebla centralnego) lub wojewódzkiego związku piłki nożnej (trener III ligi lub niższych klas rozgrywkowych) kwotę odpowiadającą rocznym zarobkom otrzymanym od klubu w sezonie, w którym stwierdzono popełnienie przestępstwa przekupstwa sportowego.

 

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu