Rozwiązanie kontraktu przez zawodnika z powodu braku ubezpieczenia

Bardzo często zgłaszają się do mnie zawodnicy, którzy mają zawarty długoterminowy kontrakt z klubem, ale z różnych przyczyn szukają prawnego sposobu na jego wcześniejsze rozwiązanie. Prawo piłkarskie przewiduje jedynie kilka przyczyn na podstawie których zawodnik ma możliwość wcześniejszego rozwiązania obowiązującego kontraktu z klubem.

Jednym z mało wykorzystywanych sposobów na rozwiązanie kontraktu z winy klubu jest sytuacja, w której albo klub w ogóle nie ubezpieczył zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków i zawodnik nie otrzymał kosztów leczenia albo sytuacja, w której klub w terminie 14 dni nie przedstawił na żądanie zawodnika dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia. Oznacza to, że zawodnik może spróbować skierować do klubu pisemne żądanie przedstawienia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia i jeśli klub nie przedstawi zawodnikowi takiego dokumentu w nieprzekraczalnym terminie 14 dni to zawodnik uprawniony jest do jednostronnego rozwiązania kontraktu z winy klubu. W konsekwencji zawodnik taki staje się zawodnikiem wolnym i może zawrzeć kontrakt z nowym, dowolnym klubem. Dodatkowo w takiej sytuacji dotychczasowy klub ma obowiązek pokrywać różnice w zarobkach zawodnika w nowym klubie.

Należy jednak pamiętać, że oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu musi zostać złożone w formie pisemnej w terminie 1 miesiąca od dnia upływu 14 dniowego terminu na przedstawienie przez klub dowodu ubezpieczenia zawodnika.

Jeśli jesteś zawodnikiem i potrzebujesz wsparcia prawnego, zachęcam do współpracy.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu