W poprzednim wpisie dotyczącym reaktywacji klubów piłkarskich wskazywałem, że procedury restrukturyzacyjne należy zacząć od ustalenia aktualnej sytuacji prawnej klubu.

Po dokonaniu szczegółowej analizy aktualnej sytuacji klubu, czyli po ustaleniu obecnego stanu prawnego klubu (sprawdzeniu czy klub jest stanie upadłości, likwidacji, zawieszenia itd.) wiemy już „na czym stoimy” i możemy przejść do podjęcia właściwej procedury restrukturyzacyjnej.

Należy jednak pamiętać, że aby podjęte procedury restrukturyzacyjne były uznane przez Polski Związek Piłki Nożnej kluby których one dotyczą muszą być członkami PZPN przez okres co najmniej 3 lat.

W praktyce oznacza to np.: że klub piłkarski który jest członkiem PZPN przez okres krótszy niż 3 lata nie przejmie sekcji piłkarskiej innego klubu i nie wejdzie w jej miejsce w rozgrywki piłkarskie. W takim przypadku będzie trzeba zastosować inne procedury restrukturyzacyjne, o których również napiszę w odrębnym wpisie.

Jedną z najbardziej popularnych procedur restrukturyzacyjnych jest właśnie przejęcie przez klub piłkarski sekcji piłkarskiej innego klubu, który obecnie ma kłopoty finansowe.

Zgodnie z uregulowaniami prawnymi klub piłkarski działający w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może przejąć całą sekcje piłki nożnej innego klubu piłkarskiego, który działa w formie stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Po dokonanym przejęciu sekcji piłki nożnej, klub taki może wstąpić w miejsce przejętej sekcji do rozgrywek piłkarskich.

Należy pamiętać, że przejęcie sekcji piłki nożnej wiąże się również z pełną odpowiedzialnością za jej długi. Wstępując bowiem do rozgrywek piłkarskich, w sytuacji opisanej powyżej, klub piłkarski który dokonał przejęcia sekcji przejmuje również jej wszystkie prawa i obowiązki, zarówno te majątkowe jak i niemajątkowe. W praktyce oznacza to, że wszelkie umowy dotyczące uprawiania piłki nożnej których stroną była przejmowana sekcja piłki nożnej przechodzą automatycznie na klub przejmujący. W konsekwencji np.: jeśli sekcja zalegała z wypłatą wynagrodzenia zawodnikom, to zobowiązania te musi spłacić teraz klub przejmujący. Dotyczy to wszelkich zobowiązań również w stosunku do trenerów, działaczy piłkarskich oraz stacji telewizyjnych i agencji marketingowo-reklamowych obsługujących bezpośrednio rozgrywki ligowe i pucharowe w piłce nożnej.

W kolejnym wpisie z serii dotyczącej reaktywacji klubów piłkarskich opiszę konkretne czynności, które należy wykonać w celu skutecznego przejęcia sekcji piłki nożnej od innego klubu sportowego.

 

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu