Z uwagi na szereg udogodnień podatkowych akademie piłkarskie działające w formie fundacji dysponują szerokim wachlarzem możliwości w zakresie pozyskiwania funduszy na prowadzenie swojej działalności, co opisujemy w poniższym artykule.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że już na etapie zakładania fundacji założyciele mogą wnieść do fundacji określony kapitał pieniężny lub kapitał niepieniężny w postaci np.: nieruchomości, które można  wykorzystać na potrzeby prowadzenia zajęć sportowych. Kluczowymi funduszami na działalność akademii piłkarskich, z uwagi na stałość dopływu do budżetu - są comiesięcznie wnoszone opłaty za możliwość uczestniczenia dzieci i młodzież w zajęciach akademii piłkarskich (opłaty za treningi). Ważnym elementem budżetu są wnoszone przez osoby trzecie na rzecz fundacji różnorakie zapisy majątkowe oraz darowizny pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych albo praw majątkowych. Do spektrum funduszy należy zaliczyć również wszelkie dotacje państwowe i fundusze z środków europejskich na założenie i rozwój akademii piłkarskich. Ponadto możliwe są dotacje specjalne od Polskiego Związku Piłki Nożnej.

W przypadku fundacji, kolejnym ze sposobów pozyskiwania funduszy jest również organizowanie zbiórek pieniędzy. Ponadto, podatnicy przy rocznych rozliczeniach podatku dochodowego, mogą przekazać również 1% podatku na rzecz wskazanej przez siebie fundacji, która jest jednocześnie organizacją pożytku publicznego, co potwierdza art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Niezależnie od powyższego, oprócz działalności stricte statutowej akademie piłkarskie mogą prowadzić dodatkową działalność gospodarczą, na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o fundacjach. Jedynymi kryteriami wyznaczającymi prawne granice prowadzenia działalności gospodarczej przez fundacje są:

  1. zamiar prowadzenia działalności gospodarczej, który musi być określony w statucie,
  2. działalność gospodarcza musi być realizowana wyłącznie w rozmiarach służących celom fundacji,
  3. wartość środków majątkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż 1000 zł,
  4. fundacja musi być wpisana również do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

Należy zauważyć, że w fundacjach not for profit środki uzyskane zarówno z działalności gospodarczej, jak i z innej formy powiększania majątku zostają przekazane na działalność statutową. Wówczas działalność gospodarcza fundacji może mieć miejsce bez negatywnych konsekwencji prawnych i podatkowych (np. z powodu opodatkowania), ale środki uzyskane muszą być przeznaczone na cele statutowe fundacji. Wydaje się, że w polskiej rzeczywistości fundacje not for profit mają największe uzasadnienie, gdyż w klasycznym modelu mogą uzasadniać połączenie działalności gospodarczej z działalnością statutową bez negatywnych konsekwencji dla samej fundacji.

 

 

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu