Odszkodowanie od klubu piłkarskiego za nielegalne przetwarzanie informacji o zawodnikach.

Piłkarzu zażądaj zapłaty odszkodowania za niezgodne z prawem przetwarzanie Twoich danych osobowych!

Bardzo często zdarza się, że kluby piłkarskie umieszczają informacje o zawodnikach na swoich oficjalnych stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych. Zazwyczaj informacje te zawierają dane osobowe zawodników takie jak: imię, nazwisko, wzrost, waga, czy data i miejsce urodzenia.

Należy pamiętać, że tego typu dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (RODO).

Samo już umieszczenie danych osobowych zawodnika na stronie internetowej klubu jest przetwarzaniem jego danych osobowych. Zaznaczyć należy, że aby klub piłkarski mógł legalnie przetwarzać dane osobowe zawodnika, a więc m.in.: umieszczać je na swojej stronie internetowej, czy w mediach społecznościowych to musi mieć do tego odpowiednią podstawę prawną.

Najpopularniejszą podstawą prawną do legalnego przetwarzania danych osobowych jest oczywiście zgoda zawodnika wyrażona w formie pisemnej odbierana od niego przy podpisywaniu kontraktu o profesjonalne uprawienie piłki nożnej lub deklaracji gry amatora. Zazwyczaj, po wygaśnięciu, rozwiązaniu czy wypowiedzeniu kontraktu o profesjonalne uprawienie piłki nożnej lub deklaracji gry amatora automatycznie wygasa także zgoda na dalsze przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku braku podstawy prawnej do dalszego przetwarzania danych osobowych zawodnika, klub piłkarski zobowiązany jest zaprzestać przetwarzania danych osobowych takiego zawodnika i usunąć wszystkie jego dane, w tym usunąć dane zawodnika ze strony internetowej oraz z mediów społecznościowych.

Oczywiście, klub piłkarski może uzyskać od zawodnika zgodę na dalsze przetwarzanie jego danych osobowych, czyli w okresie kiedy ten nie jest już zawodnikiem tego klubu. Niestety w bardzo wielu przypadkach, kluby piłkarskie po odejściu zawodnika z klubu nie mają już żadnej podstawy prawnej, która pozwalała by im w dalszym ciągu przetwarzać dane zawodnika, co sprawia, że dalsze umieszczanie danych zawodników na stronie internetowej klubu czy w mediach społecznościowych jest nielegalne.

W takim przypadku zawodnik może żądać od swojego poprzedniego klubu piłkarskiego m.in.: zapłaty odszkodowania za nielegalne przetwarzanie jego danych osobowych.

Jakiej wysokości może być to odszkodowanie? Każda sprawa jest indywidualna i zależy od ilości nielegalnie udostępnianych danych osobowych oraz czasu i zakresu takiego nielegalnego działania klubu piłkarskiego. Kwoty indywidualnego odszkodowania dla zawodników mogą kształtować się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Postępowanie sądowe o zapłatę odszkodowania, będzie prowadzone przed sądem okręgowym, w trybie cywilnym.

Zgodnie z art. 79 w/w rozporządzenia RODO każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uzna ona, że prawa przysługujące jej na mocy niniejszego rozporządzenia zostały naruszone w wyniku przetwarzania jego danych osobowych z naruszeniem niniejszego rozporządzenia.

Niezależnie od możliwości otrzymania od klubu piłkarskiego indywidualnego odszkodowania przez zawodników, których dane osobowe zostały nielegalnie wykorzystane, dodatkowo Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych może wszcząć przeciwko takiemu klubowi piłkarskiemu odrębne postępowanie, które może skutkować nałożeniem dodatkowej kary finansowej.

Zawodniku, jeśli potrzebujesz pomocy prawnej, zachęcam do kontaktu z Kancelarią.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu