Piłkarzu, jeśli miałeś kontuzje możesz odzyskać odszkodowanie od ZUS i od klubu!

Zgłasza się do mnie coraz więcej zawodników, którzy w wyniku odniesionej kontuzji zostali postawieni przez klub sami sobie. Klub nie chce ponosić kosztów leczenia kontuzjowanego zawodnika, a często zdarza się że zawodnik taki nie został nawet ubezpieczony przez klub.

Takie postępowanie oczywiście jest podstawą do rozwiązania umowy z winy klubu, ale co zrobić kiedy zawodnik jest zmuszony do pokrycia kosztów leczenia kontuzji z własnych środków?

Otóż, istnieje możliwość uzyskania znacznego odszkodowania i to zarówno od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jak i odszkodowania uzupełniającego od klubu, o czym niewielu zawodników wie!

Podstawą prawną do żądania odszkodowania za odniesioną kontuzje jest m.in.: ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Odszkodowanie przysługuje jeśli zawodnik ma z klubem np.: umowę zlecenia, w tym kontrakt o profesjonalne uprawienie piłki nożnej, umowę o pracę lub gdy pobiera tylko stypendium sportowe. Kontuzja odniesiona podczas treningu lub zawodów sportowych (meczu) może być potraktowana jako zwykły wypadek przy pracy, a wtedy kontuzjowanemu zawodnikowi, w zależności od okoliczności, przysługuje m.in.:

  1. zasiłek chorobowy,
  2. świadczenie rehabilitacyjne,
  3. zasiłek wyrównawczy,
  4. jednorazowe odszkodowanie,
  5. renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa,
  6. renta rodzinna,
  7. dodatek pielęgnacyjny,
  8. pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

Warto zaznaczyć, że jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku najczęstszych kontuzji piłkarskich, czyli np.: kontuzji kolana lub złamania - kwota należnego odszkodowania może wynieść kilka lub nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Pamiętaj, że konieczne jest prawidłowe udokumentowanie kontuzji i przygotowanie odpowiedniego wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dopilnuj zgłoszenia kontuzji klubowi, sporządzenia protokołu powypadkowego i karty wypadku oraz uzyskaj od lekarza pełną dokumentacje leczenia.

Niezależnie od świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, masz otwartą drogę sądową przeciwko klubowi o wypłatę dodatkowej kwoty, która uzupełni przyznane świadczenia.

 

 

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu