Stwórz z nami
dochodowy
biznes piłkarski

Zakładanie szkółek i akademii

Windykacja długów

Pozyskiwanie finansowania i inwestorów

Optymalizacje podatkowe i oddłużanie klubów

Doradztwo prawne i podatkowe w sprawach osobistych

Przekształcenia klubów i akademii

Doradztwo prawne przy transferach zawodników niepełnoletnich

Stwórz z nami
dochodowy
biznes piłkarski

  • Zakładanie szkółek i akademii
  • Windykacja długów
  • Pozyskiwanie finansowanie i inwestorów
  • Optymalizacje podatkowe i oddłużanie klubów
  • Doradztwo prawne i podatkowe w sprawach osobistych
  • Przekształcenia klubów i akademii
  • Doradztwo prawne przy transferach zawodników niepełnoletnich

Zawodnicy amatorzy

Za amatorów są uznani zawodnicy, którzy z tytułu uprawiania sportu piłki nożnej lub innej działalności z tym związanej nie otrzymali wynagrodzenia, względnie innego świadczenia pieniężnego

Więcej »

Definicja zawodnika profesjonalnego

Zawodnikiem profesjonalnym jest zawodnik posiadający zawarty z klubem kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej oraz zawodnik, który otrzymuje z tytułu uprawiania piłki nożnej wynagrodzenie lub

Więcej »

Rozwiązanie kontraktu z winy klubu

Zawodnik ma możliwość rozwiązania kontraktu w winy klubu, w przypadku wystąpienia poniżej wskazanych okoliczności. Po pierwsze, zawodnik może wnioskować do Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych

Więcej »

Rozwiązanie kontraktu z winy zawodnika

Klub może wnioskować do Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych o rozwiązanie kontraktu z winy zawodnika w razie rażącego naruszenia przez zawodnika podstawowych obowiązków zawodniczych określonych

Więcej »

Kiedy zawodnik może zmienić klub?

Zawodnik może zawrzeć kontrakt z nowym klubem piłkarskim w trzech przypadkach: a) kiedy jego kontrakt z aktualnym klubem wygasł, lub b) kiedy jego kontrakt z aktualnym

Więcej »
prawo piłkarskie
Dla zawodników

Umowa z Menedżerem ds. piłkarzy

Menedżer ds. piłkarzy może reprezentować zawodnika lub klub piłkarski wyłącznie wtedy, kiedy strony zawrzą pisemną umowę o reprezentowanie. Umowa o reprezentowanie może być zawarta maksymalnie

Więcej »

Dodatkowe umowy między zawodnikiem, a klubem

Oprócz obligatoryjnego kontraktu piłkarskiego klub oraz zawodnik mogą być stronami dodatkowych umów uzależniających wysokość dodatkowego wynagrodzenia od uzyskania przez zawodnika określonego wyniku sportowego w konkretnym

Więcej »
Zamknij menu