Stwórz z nami
dochodowy
biznes piłkarski

Zakładanie szkółek i akademii

Windykacja długów

Pozyskiwanie finansowania i inwestorów

Optymalizacje podatkowe i oddłużanie klubów

Doradztwo prawne i podatkowe w sprawach osobistych

Przekształcenia klubów i akademii

Doradztwo prawne przy transferach zawodników niepełnoletnich

Stwórz z nami
dochodowy
biznes piłkarski

  • Zakładanie szkółek i akademii
  • Windykacja długów
  • Pozyskiwanie finansowanie i inwestorów
  • Optymalizacje podatkowe i oddłużanie klubów
  • Doradztwo prawne i podatkowe w sprawach osobistych
  • Przekształcenia klubów i akademii
  • Doradztwo prawne przy transferach zawodników niepełnoletnich

Rozwiązanie kontraktu z winy zawodnika

Klub może wnioskować do Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych o rozwiązanie kontraktu z winy zawodnika w razie rażącego naruszenia przez zawodnika podstawowych obowiązków zawodniczych określonych

Więcej »

Kiedy zawodnik może zmienić klub?

Zawodnik może zawrzeć kontrakt z nowym klubem piłkarskim w trzech przypadkach: a) kiedy jego kontrakt z aktualnym klubem wygasł, lub b) kiedy jego kontrakt z aktualnym

Więcej »
prawo piłkarskie
Dla zawodników

Umowa z Menedżerem ds. piłkarzy

Menedżer ds. piłkarzy może reprezentować zawodnika lub klub piłkarski wyłącznie wtedy, kiedy strony zawrzą pisemną umowę o reprezentowanie. Umowa o reprezentowanie może być zawarta maksymalnie

Więcej »

Dodatkowe umowy między zawodnikiem, a klubem

Oprócz obligatoryjnego kontraktu piłkarskiego klub oraz zawodnik mogą być stronami dodatkowych umów uzależniających wysokość dodatkowego wynagrodzenia od uzyskania przez zawodnika określonego wyniku sportowego w konkretnym

Więcej »

Kontrakt z niepełnoletnim zawodnikiem

W tym wpisie omówiono odrębności kontraktu piłkarskiego zawieranego z klubem przez zawodnika poniżej 18 roku życia, a kontraktem piłkarskim zawieranym z klubem przez zawodnika pełnoletniego.

Więcej »
prawo piłkarskie
Dla zawodników

Kontrakt piłkarski zawodnika z klubem

Profesjonalnym zawodnikiem piłki nożnej jest zawodnik uprawiający sport na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, powszechnie nazywanych „kontraktem piłkarskim” i otrzymującym z tego tytułu

Więcej »

O blogu

Pierwszy w Polsce blog prawa piłkarskiego. Na blogu omawiane są zagadnienia prawa związkowego Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz prawa międzynarodowego FIFA i UEFA, dotyczące statusu

Więcej »
Zamknij menu