Od dzisiaj można składać wnioski o dotacje na Otwarte Strefy Aktywności (OSA)!

W dniu 11 lutego 2019 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchomiło „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019”. Wstępna wysokość środków finansowych planowanych do wydatkowania na realizację Programu w roku 2019 wynosi 48 milionów złotych.

Celem Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu ubiegać mogą się następujące podmioty:

- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej lub wykonujące zadania z zakresu kultury fizycznej np.: uczelnie publiczne,

- stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty posiadające osobowość prawną, np.: kluby sportowe.

Dofinansowaniem w ramach Programu mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w 2 wariantach realizacyjnych tj.: w wariancie podstawowym lub wariancie rozszerzonym.

Wariant podstawowy obejmuje budowę siłowni plenerowej (minimum 6 różnych urządzeń) oraz strefy relaksu (minimum 4 ławki montowane na stałe do podłoża, minimum 2 urządzenia do gier edukacyjnych montowane na stałe do podłoża np. szachy/warcaby itp., zagospodarowanie zieleni – nasadzenia).

Wariant rozszerzony obejmuje budowę siłowni plenerowej (minimum 6 różnych urządzeń) oraz strefy relaksu (minimum 4 ławki montowane na stałe do podłoża, minimum 2 urządzenia do gier edukacyjnych montowane na stałe np. szachy/warcaby itp., zagospodarowanie zieleni – nasadzenia), a także dodatkowo budowę placu zabaw o charakterze sprawnościowym (minimum 3 urządzenia) z ogrodzeniem.

Wniosek inwestycyjny może dotyczyć większej liczby Otwartych Stref Aktywności, również zlokalizowanych w różnych miejscowościach, jednakże jeden wnioskodawca nie może ubiegać się o dofinansowanie więcej niż 5 Otwartych Stref Aktywności.

Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu może wynieść albo do 50% wydatków kwalifikowanych zadania albo do 70% wydatków kwalifikowanych zadania, w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w gminach o wskaźniku G nieprzekraczającym 40% wskaźnika Gg. Jednocześnie dofinansowanie jednej Otwartej Strefy Aktywności nie może przekroczyć dla wariantu podstawowego: 25 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 50%) lub 35 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 70%), a dla wariantu rozszerzonego: 50 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 50%) lub 70 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 70%).

Wniosek inwestycyjny wraz z kompletem wymaganych załączników należy składać do Ministerstwa Sportu i Turystyki w okresie od dnia 11 lutego do dnia 1 marca 2019 roku.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu