Nowy wzór klauzul do umów zawieranych przez członków Polskiego Związku Piłki Nożnej (m.in.: kluby piłkarskie, wojewódzkie związki piłki nożnej), zawodników, trenerów oraz pośredników transakcyjnych.

Zgodnie z nowymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej wszyscy członkowie PZPN, zawodnicy, trenerzy oraz pośrednicy transakcyjni zobowiązani są do zapisywania w umowach cywilnoprawnych dotyczących sporów w zakresie organizacji i uprawiania piłki nożnej klauzul przewidujących wyłączną właściwość Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN.

Naruszenie powyższego nakazu stanowi rażące naruszenie przepisów prawa związkowego i podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Klauzula umowna powinna mieć następującą treść:

Mogące wyniknąć na tle powstania, istnienia, ważności, wykonywania i rozwiązania umów cywilnoprawnych pomiędzy członkami PZPN, zawodnikami, trenerami i pośrednikami transakcyjnymi spory o prawa majątkowe lub o spory niemajątkowe mogące być przedmiotem ugody powstałe w związku z organizacją i uprawianiem sportu piłki nożnej, strony poddają pod rozstrzygnięcie Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN”.

Wobec powyższego wszystkie spory z udziałem członków PZPN, zawodników, trenerów oraz pośredników transakcyjnych powinny zostać poddane pod rozstrzygnięcie Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN.

Oznacza to, że m.in.: wszystkie kluby piłkarskie oraz pośrednicy transakcyjni powinni dokonać zmian treści wzorów umów, których obecnie używają.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu