W dniu 1 lutego 2017 roku Minister Sportu i Turystki ogłosił kolejny już program dofinansowania infrastruktury sportowej. Tym razem chodzi o „Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2017”

W ramach Programu dofinansowane będą przede wszystkim sale sportowe zlokalizowane przy dużych szkołach (wielkość wyrażona liczbą uczniów). Powstałe w wyniku dofinansowania obiekty będą miały charakter ogólnodostępny oraz służyć będą nie tylko społeczności szkolnej, ale w okresie pozalekcyjnym również ogółowi mieszkańców. W przypadku obiektów zewnętrznych wnioskodawcy powinni dołożyć wszelkich starań, aby dostęp do nich był nieodpłatny, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu mogą się ubiegać:

  1. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej,
  2. stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Na co konkretnie można otrzymać dotacje?

Dofinansowaniem mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy, przebudowy lub remontu szkolnych obiektów sportowych, tj. obiektów sportowych o charakterze przyszkolnym zlokalizowanych na terenie szkoły, bądź w jej najbliższym sąsiedztwie, połączonych z nią bezpiecznym ciągiem pieszym, łącznikiem itd..

W szczególności dotacje można otrzymać na:

  1. budowę pełnowymiarowych sal sportowych, w tym sal gimnastycznych i hal sportowych,
  2. budowę boisk,
  3. budowę kortów tenisowych,
  4. budowę tzw. terenowych urządzeń sportowych, przez co rozumie się w szczególności budowę boisk do sportów plażowych i streetballa, skate parków,siłowni plenerowych i placów sprawnościowych (parkour/street workout park/kalistenika),
  5. przebudowę i remonty obiektów sportowych.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

W zależności od dochodów gminy na terenie które ma być zrealizowana inwestycja - dotacja może wynieść od 33% aż do 80% wartości inwestycji. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych ujętych we wniosku musi wynosić co najmniej 600.000 złotych.

Jaki jest termin składania wniosków o dotacje?

Wniosek  o dotację z „Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2017” należy złożyć w okresie od 1 marca do 31 marca 2017 roku.

Skorzystaj z naszej pomocy przy wypełnieniu wniosku o dotacje

W przypadku chęci skorzystania z Programu zachęcam do konsultacji pod adresem – biuro@kancelaria-laszczyk.pl

Jednocześnie przypominamy, że wciąż można składać wnioski o dotacje pieniężne również z innych aktywnych programów wsparcia modernizacji infrastruktury sportowej.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu