Nowe wysokości ekwiwalentów za szkolenie piłkarzy!

Uwaga - od 1 stycznia 2019 roku będą obowiązywały nowe zasady ustalania wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników.

W kolejnych wpisach na Blogu przybliżę Wam nowe przepisy przyjęte niedawno przez Polski Związek Piłki Nożnej dotyczące nowych zasad ustalania wysokości ekwiwalentów za wyszkolenie zawodników.

Przypomnijmy, że dotychczas obowiązywał kwoty ryczałtowe za każdy sezon szkolenia zawodnika z podziałem na lata szkoleniowe od 9 do 23 roku. Obowiązują do tej pory dwie tabele określające stawki ryczałtowe ekwiwalentu dla zawodowców i amatorów oraz osobno dla chłopców i osobno dla dziewcząt. O obowiązujących jeszcze, dotychczasowych zasadach ustalania ekwiwalentu możecie przeczytać na moim Blogu w starszych wpisach.

Po zmianie przepisów, czyli od 1 stycznia 2019 roku nie będzie już podziału na zawodowców i amatorów według stawek ryczałtowych ekwiwalentu i zamiast znanych dotychczas tabel - ekwiwalent będzie wyliczany za pomocą takiego matematycznego mnożnika  - E = L x W x M

 

Poniżej wyjaśniam jak podstawiać poszczególne dane do powyższego wzoru.

E – co oczywiste oznacza należną kwota ekwiwalentu

 

L – oznacza okres, w którym zawodnik był zarejestrowany w klubie, ale tylko pomiędzy rokiem w którym ukończył 12, a rokiem w którym ukończył 21 rok życia.

Bardzo ważne aby pamiętać, że jako wartość okresu rejestracji w klubie należy przyjąć w przypadku każdego pełnego roku kalendarzowego szkolenia – 1, a w przypadku niepełnego kalendarzowego roku szkolenia – wartość stanowiącą iloraz liczby dni szkolenia w danym roku kalendarzowym i liczby dni w danym roku (365 dni lub 366 w roku przestępnym).

 

W we wzorze oznacza współczynnik bazowy kategorii wiekowej, wyrażony w złotych w kwocie netto (nie mylić z kwotą brutto, czyli z kwotą na Fakturze powiększoną już od podatek).

Po zmianach będzie wprowadzony podział na 3 kategorie wiekowe, a nie jak dotychczas na 4 kategorie. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że nowy ekwiwalent będzie należny za szkolenie zawodnika dopiero od 12 roku życia, a nie jak dotychczas od 9 roku. Nowe 3 kategorie wiekowe wyglądają następująco:

 • I kategoria - 12 – 14 lat
 • II kategoria - 15 – 18 lat
 • III kategoria - 19 – 21 lat

 

Natomiast wartość kwotowa wyszkolenia zawodnika za jeden rok szkoleniowy, odpowiadająca danej kategorii wiekowej wygląda następująco:

 • I kategoria - 12 – 14 lat – 500 PLN netto
 • II kategoria - 15 – 18 lat – 2000 PLN netto
 • III kategoria - 19 – 21 lat – 3000 PLN netto

 

Przy obliczaniu kwoty należy bezwzględnie pamiętać, że w przypadku, gdy zawodnik był zarejestrowany w klubie w okresach odpowiadających różnym wartościom współczynnika bazowego, mnożenie odbywa się dla każdej kategorii wiekowej osobno, a następnie jest sumowane.

 

M – oznacza mnożnik odpowiadający kategorii klasy rozgrywkowej klubu pozyskującego.

Mnożnik ten zależy więc od kategorii klasy rozgrywkowej klubu pozyskującego. Zgodnie z nowymi przepisami kluby zostały podzielone na 5 kategorii w zależności od klasy rozgrywkowej. Przypomnijmy, że do tej pory kluby były podzielone na 4 kategorie jeśli chodzi o chłopców i 3 kategorie rozgrywkowe jeśli chodzi o dziewczęta.

Po zmianie przepisów, podział klubów na klasy rozgrywkowe będzie wyglądał w sposób następujący:

 1. I kategoria – kluby Ekstraklasy
 2. II kategoria – I liga, II liga
 3. III kategoria – III liga, Ekstraliga kobiet, kluby uczestniczące wyłącznie w rozgrywkach juniorów (chłopców) dowolnej kategorii wiekowej
 4. IV kategoria – IV liga, klasa okręgowa, I liga kobiet, Ekstraklasa i I liga futsalu,
 5. V kategoria – A, B, C klasa, pozostałe klasy rozgrywkowe kobiet, pozostałe klasy rozgrywkowe futsalu, kluby uczestniczące wyłącznie w rozgrywkach juniorek (dziewcząt) dowolnej kategorii wiekowej.

 

Wysokość mnożnika uzależniona jest więc od jednej z powyższych pięciu kategorii rozrywkowej do której należy klub pozyskujący. W zależności od kategorii klubu pozyskującego wprowadzony zostaje podział na 5 kategorii mnożnikowych:

 1. mnożnik 6 - I kategoria – Ekstraklasa
 2. mnożnik 3 - II kategoria – I liga, II liga
 3. mnożnik 1 - III kategoria – III liga, Ekstraliga kobiet, kluby uczestniczące wyłącznie w rozgrywkach juniorów (chłopców) dowolnej kategorii wiekowej
 4. mnożnik 0,50 - IV kategoria – IV liga, klasa okręgowa, I liga kobiet, Ekstraklasa i I liga futsalu
 5. mnożnik 0 - V kategoria – A, B, C klasa, pozostałe klasy rozgrywkowe kobiet, pozostałe klasy rozgrywkowe futsalu, kluby uczestniczące wyłącznie w rozgrywkach juniorek (dziewcząt) dowolnej kategorii wiekowej

 

Podsumowując - wyliczając ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika według nowych przepisów nie będziemy mogli korzystał już ze stałych, ryczałtowych kwot ekwiwalentu wskazanych w dwóch tabelach, ale będziemy musieli posługiwać się jednym wzorem matematycznym, tj.: E = L x W x M

 

W przypadku zawodników, pomiędzy 21 a 24 rokiem życia, przy obliczaniu wartości ekwiwalentu należy uwzględnić amortyzację jego kwoty ekwiwalentu, o czym napiszę o kolejnych wpisach na Blogu.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu