Rok 2015 przyniósł znaczące zmiany prawa w zakresie regulacji dotyczących zawierania kontraktów przez zawodników oraz dotyczące współpracy z pośrednikami transakcyjnymi. I tak:

1) w dniu 27 marca 2015 roku Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej podjął uchwałę nr III/54 o minimalnych wymaganiach dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej. Uchwała ta weszła w życie z dniem jej podjęcia. Jedocześnie utraciła moc wcześniajsza uchwała regulująca kwestie kontraktowe tj.: uchwała nr II/12 Zarządu PZPN z dnia 19 maja 2002 roku o zasadach regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym, a zawodnikiem profesjonalnym.

2) w dniu 27 marca 2015 roku Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej podjął uchwałę nr III/42 w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi. Uchwała ta weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2015 roku i zastąpiła dotychczasową uchwałę nr I/7 Zarządu PZPN z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie licencji dla menedżerów ds. piłkarzy.

Najważniejsze zmiany w/w uchwał zostaną omówione na Blogu. Już teraz zachęcamy zawodników, trenerów oraz kluby piłkarskie do kontaktu z Kancelarią w celu nawiązania współpracy w zakresie wsparcia prawnego dotyczącego uregulowań prawa piłkarskiego oraz pomocy menedżerskiej. Informujemy, że Kancelaria oprócz pomocy prawnej w standardowych dziedzinach prawa, specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów z branży piłkarskiej. Zajmujemy się m.in.:

Obsługą prawną klubów i akademii piłkarskich, w szczególności oferujemy:

 • wsparcie prawne i menadżerskie dla klubów piłkarskich z niższych lig, w szczególności z I, II, III i IV ligi
 • pośrednictwo w transferach
 • obsługa prawna transferów
 • windykacja wszelkich należności
 • reprezentacja we wszelkich sporach z zawodnikami, trenerami i działaczami
 • tworzenie klubów sportowych
 • tworzenie akademii piłkarskich (stowarzyszeń i fundacji)
 • doradztwo w zakresie wyboru najlepszej formy prawnej dla działalności piłkarskiej
 • tworzenie i zmiany statutów i regulaminów
 • tworzenie, zmiany i analizy wszelkich umów
 • wsparcie prawne w procesach restrukturyzacyjnych i oddłużeniowych klubów piłkarskich i akademii piłkarskich
 • przekształcania klubów piłkarskich
 • wsparcie prawne w uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego
 • wsparcie prawne w pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie działalności
 • reprezentowanie w sporach sądowych z zawodnikami i trenerami, w tym reprezentowanie przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz przed organami PZPN
 • reprezentowanie w sporach i przy negocjacjach przedsądowych
 • doradztwo w zakresie bieżącej działalności gospodarczej
 • pozostałe doradztwo prawne

Obsługą prawną i menedżerską zawodników, w szczególności oferujemy:

 • wsparcie prawne i menadżerskie dla zawodników z niższych lig, w szczególności z I, II, III i IV ligi
 • opieka prawna dla zawodników niepełnoletnich
 • pośrednictwo w transferach
 • obsługa prawna transferów
 • windykacja zaległego wynagrodzenia
 • reprezentacja we wszelkich sporach z klubami
 • reprezentacja we wszelkich sporach z menadżerami
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz przed organami egzekucyjnymi
 • reprezentacja przed organami państwowymi we wszelkich sprawach
 • reprezentacja przed Piłkarskim Sądem Polubownym oraz przed innymi organami PZPN
 • przygotowywanie i wsparcie prawne przy zawieraniu umów
 • doradztwo w zakresie wykorzystania wizerunku zawodników
 • projektowanie indywidualnej ścieżki kariery
 • wsparcie prawne i biznesowe w bieżących sprawach prawnych dla zawodnika i jego rodziny
 • pozostałe doradztwo prawne we wszystkich dziedzinach prawa

Obsługą prawną trenerów i działaczy piłkarskich:

 • windykacja zaległego wynagrodzenia
 • tworzenie, zmiany i analizy wszelkich umów
 • wsparcie prawne przy zawieraniu umów
 • reprezentacja we wszelkich sporach z klubami
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz przed organami egzekucyjnymi
 • reprezentacja przed Piłkarskim Sądem Polubownym oraz przed innymi organami PZPN
 • pozostałe doradztwo prawne we wszystkich dziedzinach prawa

Zachęcamy nowych Klientów do kontaktu z Kancelarią w celu nawiązania długoterminowej współpracy.

 

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu