Nowe dotacje finansowe z programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło właśnie kolejną edycję programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Wstępna wysokość środków finansowych, planowana do wydatkowania na realizację tego programu w roku 2018, wynosi około 21 mln złotych.

Dofinansowaniem w ramach Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy, przebudowy lub remontu niemalże wszystkich rodzajów obiektów sportowych.

 

Program został podzielony na 3 odrębne grupy zadań:

1) Budowa, przebudowa lub remont szkolnej infrastruktury sportowej, która obejmuje m.in.:

- budowę pełnowymiarowych sal gimnastycznych lub hal sportowych,

- budowę boisk,

- budowę kortów tenisowych i badmintonowych,

- budowę tzw. terenowych urządzeń sportowych, przez co rozumie się np. budowę boisk do sportów plażowych i streetballa, skate parków, ścianek wspinaczkowych etc.,

- przebudowę i remont przyszkolnych obiektów sportowych.

 

2) Modernizacja infrastruktury sportowej, służącej klubom sportowym, która obejmuje m.in.:

- sale sportowe (sale gimnastyczne, siłownie, sale do sportów walki, hale sportowe),

- kryte pływalnie,

- lodowiska stałe oraz tory lodowe,

- boiska sportowe,

- korty tenisowe i badmintonowe,

- przystanie kajakowe, wioślarskie, żeglarskie,

- tory kolarskie, wrotkarskie,

- sportowe trasy narciarskie, nartorolkowe i wrotkarskie,

- strzelnice sportowe, tory łucznicze,

- obiekty dla sportów jeździeckich,

- zaplecza szatniowo-sanitarne dla ww. obiektów.

 

3) Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej, która obejmuje m.in.:

- budowa treningowych sal gimnastycznych i hal sportowych,

- budowa krytych lodowisk,

- budowa krytych pływalni na obszarach pozbawionych tego typu obiektu,

- budowa boisk do gier wielkich.

 

Ponadto w ramach Programu możliwe będzie dofinansowanie pozostałych obiektów sportowych, takich jak: boiska inne niż wcześniej wymienione, hale tenisowe, strzelnice sportowe i tory łucznicze czy obiekty dla sportów jeździeckich.

 

Maksymalna procentowa wysokość udzielanego dofinansowania, jest uzależniona od rodzaju zadania inwestycyjnego i dochodzi nawet do 80% wydatków kwalifikowanych. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych ujętych we wniosku wynosi:

- 600 tys. zł dla zadań z pierwszej i trzeciej grupy zadań inwestycyjnych,

- 300 tys. zł dla zadań z drugiej grupy zadań inwestycyjnych.

 

Wniosek inwestycyjny o przyznanie dotacji należy złożyć w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 marca 2018 roku. Przewidywany okres oceny wniosków to 3 miesiące od upływu terminu ich naboru.

Planowany harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego, musi przewidywać rozpoczęcie zadania i finansowanie go nie później niż w 2019 roku.

 

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu mogą się ubiegać:

1) jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej,

2) stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,

3) spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

Zachęcam, w szczególności kluby sportowe, do korzystania z tych dotacji.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu