Motor Lublin czy Hutnik Kraków, kto z awansem do II Ligi Piłkarskiej?

Kontrowersje prawne wokół uchwały Lubelskiego Związku Piłki Nożnej z 16 maja 2020 roku.

W dniu 16 maja 2020 roku Zarząd Lubelskiego Związku Piłki Nożnej podjął uchwałę w sprawie zakończenia rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo III Ligi, grupy IV w sezonie 2019/2020.

W uchwale m.in.: opracowano tabelę końcową rozgrywek sezonu 2019/2020 dla III ligi, grupy IV, z której awans w sezonie 2019/2020 do II ligi w sezonu 2020/2021 uzyskała drużyna MOTOR Lublin S.A.

Zaznaczyć należy, że do momentu podjęcia powyższej uchwały Zarządu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej zgodnie z oficjalną tabelą publikowaną do dnia 16 maja 2020 roku przez LZPN pierwszy był Hutnik Kraków, a Motor Lublin był drugi. Taka kolejność widniała w oficjalnej tabeli rozgrywek sezonu 2019/2020 dla III ligi, grupy IV. Zarówno Hutnik Kraków, jak i Motor Lublin miały tyle samo punktów, a przed zawieszeniem sezonu z powodu pandemii koronawirusa odbyło się jedno bezpośrednio spotkanie pomiędzy tymi zespołami, w którym Hutnik Kraków wygrał 1:0.

Zgodnie z § 21 uchwały 1/2019 Zarządu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej w Lublinie w sprawie przyjęcia Regulaminu rozgrywek mistrzowskich III Gr. IV, w sezonie 2019/2020 - „w rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują przy dwóch zespołach:

a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,

b) przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,

c) przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,

d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,

e) przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,

f) przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów w całym cyklu rozgrywek,

g) przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów na wyjeździe w całym cyklu rozgrywek.”

Oczywiste jest, że na moment zakończenia rozgrywek liczba spotkań pomiędzy zespołami Motoru Lublin i Hutnika Kraków wynosiła 1, wobec tego przy ustalaniu kolejności w tabeli powinien w pierwszej kolejności być brany pod uwagę wynik rozegranego spotkania pomiędzy tymi drużynami w sezonie 2019/2020.

Należy zwrócić uwagę, że użycie słowa „spotkaniach” dotyczy spotkań z konkretnego sezonu, niezależnie od ich ilości. Gdyby celem § 21 ust. 1 lit. a) uchwały było ustalanie punktów pomiędzy tymi zespołami, ale dopiero w przypadku rozegrania 2 meczów (wszystkich meczów w sezonie), to musiałoby to być w ten sposób szczegółowo doprecyzowane w tej uchwale. Przykładowo w § 21 ust. 1 lit. d) tej samej uchwały doprecyzowano np.: „ wszystkich spotkaniach”, a nie samo „spotkaniach” jak w § 21 ust. 1 lit. a) uchwały.

Z żadnego zapisu Regulaminu nie wynika, że do zastosowania kryterium z § 21 ust. 1 lit. a) uchwały muszą być rozegrane wszystkie dwa spotkania pomiędzy danymi zespołami.

Uważam, że decyzja Lubelskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 16 maja 2020 mogłaby być prawidłowa gdyby pomiędzy Hutnikiem Kraków, a Motorem Lublin nie rozegrano żadnego spotkania w sezonie 2019/2020.

Dodatkowo należy również zaznaczyć, że gdyby przyjąć wykładnię zastosowaną przez LZPN to niemożliwe było by ustalenie kolejności w tabeli innych zespołów na podstawie § 21 ust. 1 lit. b) i c) uchwały, ponieważ tam też jest zapis „spotkaniach”, a te nie zostały przecież rozegrane.

Niezależnie od powyższego należy wskazać, że zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 1 uchwały Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej - „jako kolejność drużyn w końcowej tabeli rozgrywek sezonu 2019/2020 przyjmuje się kolejność drużyn w tabeli po ostatniej rozegranej kolejce rozgrywek.” Jak powyżej już wskazano - zgodnie z oficjalną tabelą publikowaną przed podjęciem uchwały Zarządu LZPN z dnia 16 maja 2020 roku - pierwszy w tabeli III Ligi, grupa IV był zespół Hutnika Kraków.

Sprawa jest rozwojowa, ponieważ Hutnik Kraków zapowiedział już podjęcie kroków prawnych przeciwko uchwale Lubelskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 16 maja 2020 roku.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu