Likwidacja Izby Ds. Rozwiązywania Sporów Sądowych działającej przy Polskim Związku Piłki Nożnej

Na podstawie nowych przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej zlikwidowana została Izba Ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych.

Izba Ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych była organem jurysdykcyjnym Polskiego Związku Piłki Nożnej powołanym do orzekania w przedmiocie istnienia, ważności lub rozwiązywania kontraktów piłkarskich oraz podejmowania innych decyzji w sprawie zapewnienia stabilności kontraktowej zawodników będących stronami takiej umowy, a także w sprawach dotyczących mechanizmu solidarności.

Do Izby Ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych trafiały m.in.: spory dotyczące rozwiązywania Kontraktów o uprawienie piłki nożnej z winy zawodników lub z winy klubów piłkarskich.

Obecnie, w związku z likwidacją Izby Ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych jej kompetencje przejął Piłkarski Sąd Polubowny PZPN.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu