Którym polskim klubom należna jest opłata za szkolenie zawodników Training Compensation?

Jeśli chodzi o „Training Compensation” - jest to rekompensata należna polskim klubom za szkolenie zawodnika w przypadku, kiedy zawodnik przechodzi z klubu polskiego do klubu zagranicznego. Rekompensata ta należna jest tylko w dwóch przypadkach.

Po pierwsze Training Compesation należne jest wtedy, gdy zawodnik który przechodzi z klubu polskiego rejestrowany jest po raz pierwszy jako zawodowiec w klubie zagranicznym. Inaczej mówiąc, rekompensata należy się polskiemu klubowi, kiedy polski zawodnik podpisuje za granicą swój pierwszy zawodowy kontrakt w życiu, czyli gdy we wszystkich polskich klubach miał wcześniej status amatora. W takiej sytuacji do otrzymania opłaty Training Compensation uprawnione są wszystkie polskie kluby proporcjonalnie, które szkoliły zawodnika od 12 roku życia aż do dnia przejścia do klubu zagranicznego.

Drugi przypadek kiedy należne jest Training Compensation to sytuacja, gdy zawodnik o statusie zawodowca przechodzi do klubu zagranicznego przed końcem sezonu, w którym ukończy 23 rok życia. Inaczej mówiąc, rekompensata ta należna jest kiedy zawodnik w polskim klubie, z którego przechodzi za granicę podpisany ma już zawodowy kontrakt i po transferze do klubu zagranicznego, w klubie zagranicznym również podpisze kontrakt zawodowy. W takim przypadku klubem uprawnionym do otrzymania Training Compensation jest tylko i wyłącznie klub polski, z którego zawodnik bezpośrednio przechodzi za granicę, a kwota rekompensaty będzie naliczona tylko za okres, w którym ten zawodnik był zarejestrowany w ostatnim klubie polskim.

W takiej sytuacji pozostałe kluby polskie, które szkoliły tego zawodnika nie mają uprawnienia do uzyskania Training Compensation, chyba że wykażą przed DRC np.: że okres rejestracji zawodnika jako zawodowca w ostatnim klubie polskim był bardzo krótki i że zawodnik nie rozegrał tam dużej ilości spotkań, czyli udowodnią w ten sposób, że klub ten nie przyczynił się do rozwoju tego zawodnika. W przypadku wcześniejszych zmian przynależności klubowej zawodnika pomiędzy polskimi klubami należny jest tylko polski ekwiwalent naliczany według przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej.

W kolejnym wpisie z tej serii dowiecie się jaka jest wysokość Training Compensation, którą mogą uzyskać polskie kluby za szkolenie młodych zawodników.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu