Którym klubom piłkarskim należy się ekwiwalent za szkolenie zawodnika? Odpowiadając na postawione pytanie należy wskazać, że założeniem przyznawania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika jest uczestniczenie klubu lub klubów piłkarskich w szkoleniu i kształceniu danego zawodnika pomiędzy 12, a 23 rokiem jego życia. Przyjęte przez FIFA założenie opiera się na tym, że w okresie od 12, do 23 roku życia następuje tzw. edukacja sportowa zawodników. W związku z tym, kluby które inwestują w szkolenie zawodnika w w/w okresie są uprawnione do odzyskania zainwestowanych środków finansowych, co odbywa się właśnie m.in.: poprzez przyznanie ekwiwalentu za szkolenie. W polskich realiach udział w ekwiwalencie za szkolenie zawodnika, w przeważającej większości przypadków będą miały kluby amatorskie, z niższych klas rozgrywkowych zazwyczaj mających siedzibę w miejscowości, której dany zawodnik się wychowywał i stawiał pierwsze kroki w rozgrywkach piłkarskich. Z uwagi na brak odpowiedniej wiedzy oraz brak profesjonalnej pomocy prawnej niejednokrotnie zdarza się, że mimo iż wychowanek klubu amatorskiego  zostaje wytransferowany np.: najpierw do polskiego klubu ekstraklasowego, a następnie do klubu zagranicznego, to klub amatorski nie dostaje należnego mu ekwiwalentu za wyszkolenie takiego zawodnika lub nie dostaje go w odpowiedniej wysokości. Należy podać, że klub pozyskujący zobowiązany jest do zapłaty ekwiwalentu za szkolenie wszystkim klubom, które brały udział w szkoleniu danego zawodnika od 12 roku jego życia i to w ciągu 30 dni od daty rejestracji takiego zawodnika.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu