Kto nie może być agentem piłkarskim? Przypomnienie obowiązujących przepisów!

Od czasu do czasu zdarza się, że np.: trenerzy piłki nożnej chcieliby zajmować się interesami zawodników i pobierać prowizje za ich transfery. Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami negocjowaniem i zawieraniem kontraktów w imieniu zawodników mogą zajmować się tylko Pośrednicy Transakcyjni (agenci piłkarscy) zarejestrowani w Polskim Związku Piłki Nożnej.

Przypomnijmy także, że Pośrednikiem Transakcyjnym nie może być m.in.: osoba sprawująca funkcje zarządzające, administracyjne, techniczne lub medyczne w FIFA, konfederacji kontynentalnej, krajowym lub regionalnym związku piłkarskim, lidze zawodowej oraz klubie piłkarskim, a także osoba będąca członkiem tych organizacji, sędzią piłkarskim, sędzią asystentem, trenerem oraz instruktorem, jak również każdy inny podmiot zobowiązany do przestrzegania Statutów FIFA i PZPN, podległy ich władztwu dyscyplinarnemu z każdego innego tytułu uczestnictwa w sporcie piłki nożnej.

Dodatkowo Pośrednikiem może być tylko osoba posiadająca nieposzlakowaną reputację, w tym w szczególności w przeszłości nie została skazana prawomocnym wyrokiem skazującym za jakiekolwiek przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne ścigane z oskarżenia publicznego (chyba, że nastąpiło zatarcie skazania), nie podlega karze dyskwalifikacji w okresie obejmującym Deklarację Pośrednika lub karze regulaminowej oraz nie podlegała w przeszłości karze dyskwalifikacji za korupcję w sporcie.

Zawodniku, uważaj więc z kim nawiązujesz współpracę menadżerską, ponieważ w przypadku naruszenia przepisów możesz sam narazić się na odpowiedzialność dyscyplinarną ze strony PZPN.

Niezależnie od przepisów piłkarskich dotyczących Pośredników Transakcyjnych, wiedz że zawsze możesz skorzystać z pomocy radcy prawnego.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu