Kto może być założycielem akademii piłkarskiej? Akademie piłkarską działającą w formie fundacji mogą utworzyć zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, a więc np.: spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, kluby piłkarskie, czy nawet inne fundacje. Trzeba podkreślić, że jeżeli fundatorem jest osoba fizyczna, to musi ona mieć pełną zdolność do czynności prawnych zdefiniowaną w art. 11 Kodeksu cywilnego.

Należy zauważyć, że nie ma tutaj znaczenia obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania lub siedziba fundatora, co oznacza, że fundatorem może być również cudzoziemiec lub zagraniczna osoba prawna. Ważne jest jedynie, aby siedziba fundacji (akademii piłkarskiej) znajdowała się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Takie uregulowanie przepisów ustawy o fundacjach daje możliwość zakładania w Polsce akademii piłkarskich działających w formie fundacji m.in.: przez zagraniczne kluby piłkarskie. Założcycielami akademii piłkarskich mogą być również pojedynczy zagraniczni inwestorzy (cudzoziemcy), czy zagraniczne fundusze inwestycyjne, jeśli posiadają osobość prawną.

Kwestię posiadania lub braku posiadania osobości prawnej przez podmiot zagraniczny, który ma być fundatorem polskiej akademii piłkarskiej, należy każdorazowo rozpatrywać według prawa państwa, w którym podmiot taki ma swoją siedzibę. Warto, więc w powyższych kwestiach skonsultować się z radcą prawnym, tak aby uniknąć sytuacji, w której wydane zostanie postanowienie o odmowie wpisu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Dodatkowo, fundacje zagraniczne moga tworzyć na terytorium Rzeczypospoliej Polskiej przedstawicielstwa swoich fundacji, co stwarza kolejne możliwości prawne i organizacyjne w zakresie tworzenia akademii piłkarskich w Polsce.

 

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu