Klubie piłkarski – odzyskaj należny ekwiwalent za swojego wychowanka!

Klubom piłkarskim, które szkoliły piłkarzy pomiędzy 12, a 23 rokiem życia należy się od klubu do którego następnie przeszedł taki piłkarz ekwiwalent.

Wysokość należnego ekwiwalentu zależy przede wszystkim od tego ile lat piłkarz był szkolony w naszym klubie, w której lidze występuje pierwsza drużyna klubu do którego przeszedł nasz zawodnik oraz od tego czy zawodnik miał podpisany profesjonalny kontrakt o uprawienie piłki nożnej, czy też był amatorem.

Należy pamiętać, że kwoty ekwiwalentu mogą kształtować się od kilkuset złotych do nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Należne kwoty z tytułu ekwiwalentu niejednokrotnie mogą przekraczać wysokość rocznych budżetów klubów z niższych lig.

Warto, więc zbadać czy nasz klub nie ma możliwości uzyskania zaległego ekwiwalentu od klubów do których trafiali kiedyś nasi wychowankowie.

Jeśli chcesz odzyskać należny klubowi ekwiwalent zapraszam do kontaktu: biuro@kancelaria-laszczyk.pl

 

Niejednokrotnie dla odzyskania ekwiwalentu wystarczy wystosowanie samego przedsądowego kancelaryjnego wezwania do zapłaty. Jeśli to nie pomoże sprawę niezapłaconego ekwiwalentu należy skierować do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu