Kiedy klub piłkarski może legalnie rozpocząć negocjacje transferowe z zawodnikiem innego klubu, na przykładzie sprawy Griezmanna?

W mediach pojawiły się informacje na temat sporu prawnego pomiędzy Atletico Madryt, a FC Barcelona dotyczące transferu Antoine Griezmanna. W Kontrakcie łączącym Griezmanna z Atletico Madryt był zapis, mówiący że klauzula odstępnego za zawodnika do 31.06.2019r., wynosiła 200.000.000,00 EURO, a od 1.07.2019r., klauzula odstępnego za zawodnika wynosiła już 120.000.000,00 EURO. Klub FC Barcelona skorzystał z zapisów Kontraktu i wpłacił do Atletico Madryt odstępne po 1.07.2019r., w wysokości 120.000.000,00 EURO, a następnie zawarł Kontrakt z zawodnikiem. Klub Atletico Madryt zarzuca FC Barcelonie po pierwsze, że FC Barcelona ustaliła z zawodnikiem warunki Kontraktu jeszcze przed 31.06.2019r., wobec czego powinna wpłacić odstępne za zawodnika w wysokości 200.000.000,00 EURO, a po drugie, że FC Barcelona rozpoczęła negocjacje transferowe z zawodnikiem bez poinformowania o tym Atletico Madryt.

Kto w tym sporze ma racje? Przyjrzyjmy się, jak taką sytuacje regulują przepisy polskiego prawa piłkarskiego, które w większości powielają przepisy międzynarodowe FIFA.

Po pierwsze, w przypadku kiedy klub piłkarski zamierza podjąć negocjacje z zawodnikiem, który ma obowiązujący Kontrakt w innym klubie, jest on zobowiązany na piśmie poinformować obecny klub tego zawodnika o takim zamiarze i to jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek negocjacji z samym zawodnikiem lub z jego agentem, czy innym przedstawicielem. Pismo takie powinno zostać wysłane na adres klubu za potwierdzeniem nadania, co ułatwi udowodnienie dochowania wymogów prawnych, w razie przyszłego sporu prawnego. Należy zaznaczyć, że klub pozyskujący nie musi czekać na jakąkolwiek informację zwrotną od obecnego klubu zawodnika, a tym bardziej na zgodę tego klubu. Wystarczające jest jedynie prawidłowe poinformowanie na piśmie o zamiarze podjęcia negocjacji z zawodnikiem.

Kolejną kwestią do wyjaśnienia jest, kiedy klub pozyskujący może podpisać Kontrakt z zawodnikiem innego klubu? Zgodnie z przepisami, zawodnik może podpisać kontrakt z innym klubem wyłącznie, jeżeli jego kontrakt lub deklaracja gry amatora wygasły lub wygasną w ciągu sześciu miesięcy. Oznacza to, że jeżeli zawodnik przykładowo ma obowiązujący Kontrakt do 31.06.2019r., to aby legalnie inny klub mógł zawrzeć Kontrakt z takim zawodnikiem, to po pierwsze: na piśmie powinien poinformować aktualny klub zawodnika o zamiarze podjęcia negocjacji transferowych z zawodnikiem, a po wysłaniu takiego pisma, klub pozyskujący może legalnie zawrzeć z tym zawodnikiem Kontrakt już pomiędzy styczniem 2019, a czerwcem 2019 roku, z tym, że Kontrakt ten wszedłby w życie dopiero od 1 lipca 2019 roku.

Wracając do sporu pomiędzy Atletico Madryt, a FC Barcelona - jeśli rzeczywiście FC Barcelona rozpoczęła negocjacje z Griezmannem bez pisemnego poformowania o takim zamiarze to naruszyła obowiązujące przepisy i z tego tytułu może ponieść konsekwencje dyscyplinarne.

Jeśli chodzi o spór dotyczący wysokości klauzuli odstępnego, jaką FC Barcelona miała uiścić na rzecz Atletico Madryt to na początku należy powiedzieć, że FC Barcelona mogła podpisać Kontrakt z zawodnikiem tylko wtedy, jeśli wpłaciła należną kwotę klauzuli odstępnego.

Zgodnie z przepisami piłkarskimi, zawodnik który ma obowiązujący Kontrakt z klubem może zawrzeć Kontrakt z nowym klubem, jeżeli dotychczasowy Kontrakt z klubem odstępującym zawiera klauzulę odstępnego, na podstawie której, w przypadku zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej Kontrakt ulega automatycznemu rozwiązaniu, zaś klub odstępujący został powiadomiony pisemnie o zamiarze skorzystania z tej klauzuli i kwota odstępnego została zapłacona. Wobec powyższego, jeśli FC Barcelona dopiero po 1 lipca 2019 roku poinformowała Atletico Madryt o zamiarze skorzystania z klauzuli odstępnego (wynoszącej od 1.07.2019r. w wysokości 120.000.000,00 EURO) i po 1 lipca 2019 roku wpłaciła całą kwotę to, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Kontrakt zawodnika z Atletico Madryt został automatycznie rozwiązany po 1 lipca 2019 roku i FC Barcelona mogła legalnie zawrzeć Kontrakt z tym zawodnikiem.

Wobec powyższego, zgodnie z przepisami FC Barcelona uiściła prawidłową kwotę klauzuli odstępnego na rzecz Atletico Madryt, ale prawdopodobnie naruszyła przepisy dotyczące podjęcia negocjacji transferowych z zawodnikiem, bez wcześniejszego poinformowania o tym jego dotychczasowego klubu.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu