Kiedy klub może jednostronnie rozwiązać kontrakt z zawodnikiem bez jego winy?

Czy klub może rozwiązać kontrakt z zawodnikiem, jeśli spadnie do niższej ligi? Czy klub może rozwiązać kontrakt z zawodnikiem, jeśli zawodnik rozegrał małą liczbę meczów w sezonie? W jakim terminie klub powinien jednostronnie rozwiązać kontrakt z zawodnikiem? Odpowiedzi na te i inne pytania poznacie w dzisiejszym wpisie.

W poprzednim wpisie podałem w jakich 5 przypadkach klub może jednostronnie rozwiązać kontrakt z zawodnikiem z jego winy. W tym wpisie podam 3 przypadki, kiedy klub może jednostronnie rozwiązać kontrakt bez winy zawodnika.

Klubowi przysługuje prawo do złożenia zawodnikowi jednostronnego oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu bez winy zawodnika wyłącznie w 3 poniższych przypadkach:

1) jeżeli zawodnik, za wyjątkiem bramkarza, wystąpił w mniej niż 10% oficjalnych meczów rozegranych przez klub w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych w pierwszej drużynie seniorów w całym sezonie poprzedzającym sezon, w którym klub składa oświadczenie o jednostronnym rozwiązaniu kontraktu - pod warunkiem złożenia takiego oświadczenia w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia okresu zmiany przynależności klubowej (okienka transferowego),

2) jeżeli zawodnik z powodu kontuzji lub choroby, stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, nie wystąpił w oficjalnych meczach rozegranych przez klub w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych przez okres dłuższy niż łącznie 180 dni w roku kalendarzowym lub w sezonie rozgrywkowym - pod warunkiem, iż oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu zostanie złożone odpowiednio do dnia 10 stycznia lub do dnia 10 lipca,

3) jeżeli po spadku klubu do niższej klasy rozgrywkowej na skutek rywalizacji sportowej - pod warunkiem, iż oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu zostanie złożone do dnia 10 lipca, a klub nie będzie posiadać wobec zawodnika żadnych zaległości w wypłacie wynagrodzenia kontraktowego oraz klub wypłaci Zawodnikowi odszkodowanie w wysokości stanowiącej równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia indywidualnego należnego zawodnikowi z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki nożnej, chyba że strony uzgodnią zmianę warunków kontraktu.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu