KALENDARZ SZKOLEŃ ONLINE DLA BRANŻY PIŁKARSKIEJ
(Kalendarz na miesiąc grudzień 2020 i styczeń 2021)
Rozpoczynam cykl 4 szkoleń branżowych dla środowiska piłkarskiego w Polsce. Szkolenia zostały przygotowane z jednej strony w oparciu o najważniejsze przepisy prawa powszechnego dotyczące sportu w Polsce oraz wewnętrzne przepisy prawa piłkarskiego Polskiego Związku Piłki Nożnej, a z drugiej strony w oparciu o wieloletnią, praktyczną wiedzę nabytą podczas świadczenia pomocy prawnej dla klubów i akademii piłkarskich, agencji sportowych, trenerów piłki nożnej oraz zawodników.
I. AKADEMIA PRAWA RODZICÓW MŁODYCH PIŁKARZY – 12 grudzień 2020 roku (sobota). Cena szkolenia Online: 299 złotych. Czas szkolenia ok. 3 godziny.
Szkolenie adresowane jest dla rodziców niepełnoletnich zawodników. Podczas szkolenia poruszone zostaną zagadnienia dotyczące m.in.: relacji prawnych zawodnik – szkółka piłkarska, podpisywania z klubem piłkarskim pierwszego Kontraktu U18, umów i współpracy zawodników niepełnoletnich z agentami piłkarskimi oraz zasad zmiany przynależności klubowej młodych zawodników, w tym zagadnienia dotyczące płatności ekwiwalentów piłkarskich. Zawodnicy i ich rodzice dowiedzą się na jakie zapisy w umowach pośrednictwa zwracać szczególną uwagę oraz jak rozwiązać umowę z nierzetelnym agentem piłkarskim i gdzie zgłaszać nieprawidłowości w ich działaniu.
II. DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW PIŁKARSKICH W POLSCE – 19 grudzień 2020 roku (sobota). Cena szkolenia Online: 699 złotych. Czas szkolenia ok. 5 godzin .
Szkolenie adresowane jest zarówno do osób zainteresowanych pracą agentów piłkarskich, jak i dla działających już w branży sportowej pośredników transakcyjnych. Na szkolenie zapraszam także osoby zarządzające klubami i akademiami piłkarskimi, trenerów piłki nożnej, skautów piłkarskich oraz zawodników i ich rodziców. Podczas szkolenia zapoznasz się z przepisami prawnymi dotyczącymi działalności agentów piłkarskich w Polsce oraz współpracy agentów piłkarskich z klubami i akademiami piłkarskimi oraz z zawodnikami i rodzicami niepełnoletnich zawodników. Dowiesz się jak od podstaw założyć agencję sportową i jaką formę prawną wybrać do jej funkcjonowania. Otrzymasz również wgląd do przykładowych umów pośrednictwa, które są podstawą działalności agentów piłkarskich.
III. WŁAŚCICIEL SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ – 9 styczeń 2021 roku (sobota). Cena szkolenia Online: 499 złotych. Czas szkolenia ok. 4 godziny.
Szkolenie skierowane jest dla osób zamierzających założyć prywatną szkółkę piłkarską oraz do osób, które już prowadzą taką działalność. Podczas szkolenia dowiesz się jakie są formy prawne prowadzenia szkółki piłkarskiej, jak ją zarejestrować oraz w jaki sposób restrukturyzować biznes piłkarski. Podczas szkolenia uzyskasz również wiedzę na temat umów szkoleniowych zawieranych z zawodnikami, w tym otrzymasz wzory takich umów i przykładowe zapisy pozwalające zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością odszkodowawczą. Poznasz także rozwiązania prawne na optymalizację zysków w szkółkach piłkarskich. Dowiesz się również jaka jest wysokość ekwiwalentów należnych szkółce piłkarskiej za szkolenie zawodników oraz w jaki sposób będziesz mógł czerpać korzyści finansowe już po zmianie przynależności klubowej wyszkolonych przez Ciebie zawodników.
IV. DYREKTOR SPORTOWY W KLUBIE PIŁKARSKIM – 23 styczeń 2021 roku (sobota). Cena szkolenia Online: 1.299 złotych – cena zawiera indywidualne konsultacje prawne po zakończeniu szkolenia oraz certyfikat uczestnictwa. Czas szkolenia ok. 6 godzin + 2 godziny indywidualnych konsultacji online .
Szkolenie adresowane jest dla osób zainteresowanych pracą w strukturach zarządczych klubów i akademii piłkarskich, a także dla już pracujących dyrektorów sportowych. Podczas szkolenia poznasz szeroki aspekt przepisów prawnych związanych z działalnością sportową w Polsce, w tym na temat zakładania i funkcjonowania klubów sportowych, odpowiedzialności członków zarządu oraz restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Na szkoleniu omówione zostaną również zagadnienia dotyczące zawierania i rozwiązywania umów funkcjonujących w branży piłkarskiej. Poznasz również wewnętrzne przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej dotyczące funkcjonowania klubów piłkarskich, regulacyjnych pracę trenerów piłki nożnej oraz pośredników transakcyjnych. Szczegółowo zostaną omówione przepisy prawa piłkarskiego dotyczące zawierania kontraktów o profesjonalne uprawienie piłki nożnej z zawodnikami, w tym Kontrakty U18, sposoby ich rozwiązywania oraz sankcje prawne jakie mogą być nakładane na kluby i zawodników. Otrzymasz również wzory przykładowych umów i innych dokumentów do wykorzystania. Poznasz strukturę Piłkarskiego Sądu Polubownego działającego przy Polskim Związku Piłki Nożnej z najnowszymi zmianami, które weszły w życie w 2020 roku. Pokażę Ci pełną procedurę prowadzenia postępowań dotyczących sporów piłkarskich w Polsce uwzględniającą nowelizacje przepisów oraz wysokość opłat w takich postępowaniach, w tym otrzymasz gotowe wzory pozwów do wykorzystania.
LICZBA MIEJSC NA SZKOLENIACH JEST OGRANICZONA!
UWAGA - URUCHOMIENIE ZAPISÓW WRAZ Z PODANIEM SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NA TEMAT POSZCZEGÓLNYCH SZKOLEŃ – ROZPOCZNIE SIĘ NA 7 DNI PRZED TERMINEM KAŻDEGO SZKOLENIA.
JEŚLI MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE SZKOLEŃ LUB JEŚLI CHCESZ JUŻ DZISIAJ ZAREZERWOWAĆ MIEJSCE NA SZKOLENIU I MIEĆ GWARANCJE UCZESTNICTWA NAPISZ DO MNIE MAILA: szkolenia@prawopilkarskie.pl

 

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu