W jaki sposób zapoczątkować postępowanie przed Piłkarskim Sądem Polubownym? Wszczęcie postępowania rozpoczyna się poprzez wniesienie pozwu. Pozew powinnien spełniać wymogi formalne takie jak:

a) oznaczenie stron postępowania wraz z podaniem ich adresów do doręczeń oraz innych danych konatktowych takich jak: adres mailowy i telefon kontaktowy,

b) dokładne określenie żądania wraz z jego uzasadnieniem,

c) powołanie dowodów na popracie przytaczanych w pozwie okoliczności.

Dodatkowo w pozwie można wskazać wybranego przez siebie arbitra lub złożyć wniosek o wyznaczenie arbitra przez Prezydium Sądu Polubownego.

Pozew powinnien być złożony w tylu kopiach ilu jest pozwanych. Ważne, aby załączone do pozwu dokumenty były potwierdzone za zgodność z oryginałem, co zgodnie z obowiązującymi przepisami może zrobić m.in.: radca prawny reprezentujący powoda w takim postępowaniu. W kolejnych wpisach opisane zostaną czynności prowadzone w toku postępowania sądowego.

 

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu