Jak obliczyć ekwiwalent za szkolenie młodych piłkarzy według nowych przepisów?

W dzisiejszym artykule wyjaśnię co to jest amortyzacja kwoty ekwiwalentu oraz co to jest okres karencji przy ustalaniu kwoty ekwiwalentu.

 

Amortyzacja kwoty ekwiwalentu

W poprzednim artykule na moim Blogu wskazałem, że, do okresów za które należy się ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika Polski Związek Piłki Nożnej przyjął okres, w którym zawodnik był zarejestrowany w klubie, ale tylko pomiędzy rokiem w którym ukończył 12, a rokiem w którym ukończył 21 rok życia.

W przypadku kiedy zawodnik zmienia przynależność klubową w latach późniejszych następuje tzw.: amortyzacja kwoty ekwiwalentu. Amortyzacja kwoty ekwiwalentu oznacza rozłożone w czasie umorzenie wartości ekwiwalentu za wyszkolenie. Wykorzystanie amortyzacji pozwala na zmniejszanie należnej kwoty ekwiwalentu w zależności od wieku zawodnika w chwili zmiany przynależności klubowej, według poniższego schematu:

-  rok w którym zawodnik ukończył 22 rok życia – 75% ustalonego ekwiwalentu

-  rok w którym zawodnik ukończył 23 rok życia – 50% ustalonego ekwiwalentu

- rok w którym zawodnik ukończył 24 rok i starszy – 0% ustalonego ekwiwalentu

Ostatnim więc okresem za który można żądać zapłaty ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika jest rok w którym zawodnik ukończył 23 rok życia.

 

Okres karencji

Należy także pamiętać, że jeśli w okresie 18 miesięcy liczonych od momentu wygaśnięcia kontraktu lub wygaśnięcia deklaracji gry amatora (czyli w tzw.: okresie karencji) - zawodnik zmieni przynależność
z klubu pozyskującego do kolejnego klubu zakwalifikowanego do wyższej kategorii klasy rozgrywkowej, to nowy klub pozyskujący będzie zobowiązany do wypłaty na rzecz pierwotnego klubu odstępującego, ekwiwalentu za wyszkolenie w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wartością ekwiwalentu, którą zapłaciłby w przypadku pozyskania zawodnika bezpośrednio z pierwotnego klubu pozyskującego, a wysokością przysługującą pierwotnemu klubowi odstępującemu od poprzedniego klubu pozyskującego.

Zapis taki jest oczywiście racjonalny, ponieważ chroni klub odstępujący zawodnika przed zaniżaniem wysokości należnego ekwiwalentu. Częstą praktyką jest bowiem stosowanie takiego wybiegu, w którym zanim zawodnik trafi do klubu docelowego, którym zazwyczaj jest klub z najwyższej klasy rozgrywkowej, aby uniknąć zapłaty maksymalnego ekwiwalentu przez ten klub, w transakcji bierze jeszcze udział klub pośredniczący z niższej klasy rozgrywkowej.

Aby wykluczyć podobne do powyżej wskazanej próby unikania zapłaty wyższych ekwiwalentów, nowe przepisy wprowadzają również zapis, zgodnie z którym w przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika do klubu pozostającego w związku prawnym, personalnym i organizacyjno – finansowym, o jakimkolwiek charakterze i zakresie, z klubem zakwalifikowanym do wyższej kategorii (np. akademia piłkarska, klub związany umową o współpracę w zakresie szkolenia młodzieży) - klub pozyskujący jest zobowiązany do uiszczenia ekwiwalentu wyliczonego w oparciu o mnożnik określony dla klubu wyższej kategorii klasy rozgrywkowej.

Powyższe przepisy mają na celu niedopuszczenie do płacenia zaniżonych ekwiwalentów za młodych piłkarzy pozyskiwanych z klubów z niższych lig przez kluby z najwyższych klas rozgrywkowych.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu