Ile wynoszą opłaty za złożenie pozwu do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN?

Coraz więcej spraw o zapłatę kierowanych jest do Piłkarskiego Sądu Polubownego działającego przy Polskim Związku Piłki Nożnej. Najczęściej są to pozwy składane przez zawodników lub agentów piłkarskich przeciwko klubom piłkarskim dotyczące zapłaty zaległego wynagrodzenia.

Jakie opłaty powinna uiścić osoba składająca pozew do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN?

Zgodnie z przepisami strona występująca z pozwem zobowiązana jest wnieść niepodlegającą zwrotowi kwotę w wysokości 300 złotych tytułem opłaty rejestracyjnej, a ponadto wpis stosunkowy, który uzależniony jest od wartości przedmiotu sporu. Wartością przedmiotu sporu jest kwota brutto dochodzona w pozwie. Im większa kwota roszczenia dochodzonego w pozwie, tym większą opłatę będzie trzeba uiścić na rachunek bankowy Piłkarskiego Sądu Polubownego.

W sprawach majątkowych cały wpis stosunkowy wynosi przy wartości przedmiotu sporu:

a) do 30.000 złotych – 6%

b) od 30.001 zł do 60.000 zł – 5%

c) od 60.001 zł do 120.000 zł – 4%

d) od 120.001 zł do 360.000 zł – 3%

e) powyżej 360.001 zł – 2 %

Uwzględniając powyższe widełki - cały wpis stosunkowy nie może być jednak niższy niż 600 złotych (minimalna opłata) i nie wyższy niż 20.000 złotych (maksymalna opłata).

Przykładowo - jeśli zawodnik składa pozew przeciwko klubowi piłkarskiemu o zapłatę zaległego wynagrodzenia wynoszącego 80.000 złotych netto + 23% VAT (tj.: 98.400 złotych brutto) – to wpis stosunkowy wyniesie 3.936 złotych (98.400 zł * 4%). Dodatkowo zawodnik powinien uiścić kwotę 300 złotych tytułem opłaty rejestracyjnej. W tym przypadku łączne opłaty za pozew wyniosą więc 4.236 złotych.

Należy wskazać, że po wygraniu sprawy sądowej przez zawodnika, klub piłkarski jako strona przegrywająca sprawę będzie zobowiązany do zwrotu, oprócz zaległego wynagrodzenia i odsetek, również wpisu stosunkowego uiszczonego przez zawodnika przy wnoszeniu pozwu.

Co ważne, Piłkarski Sąd Polubowny podejmuje czynności dopiero po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Przepisu powyższego nie stosuje się w razie złożenia przez zawodnika lub klub piłkarski do Piłkarskiego Sądu Polubownego pozwu obejmującego roszczenia dotyczące powstania, ustalenia istnienia, ważności, wykonywania lub rozwiązania kontraktów piłkarskich oraz innych roszczeń niemajątkowych dotyczących zapewnienia stabilności kontraktowej i mechanizmu solidarności.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawach prawnych przed Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN, zachęcam do kontaktu.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu