Wykonywanie pracy trenera piłki nożnej na podstawie umowy o dzieło. Czy to legalne?

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie, czyli trener zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający, czyli klub lub akademia piłkarska zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za ukończone dzieło. Z doświadczenia wiem, że umowy o dzieło są również stosowane jako podstawa zatrudniania trenerów piłki nożnej, ale w świetle obowiązującego prawa, umowy takie narażone są w największym stopniu na możliwość ich zakwestionowania przez organy kontroli. Wynika to z tego, że przedmiotem umowy o dzieło jest wykonanie konkretnej rzeczy (dzieła), które można zdefiniować. Świadczenie takie ma więc konkretny efekt i można ten efekt realnie i namacalnie ocenić. Przykładem takiego dzieła, które może być przedmiotem umowy jest np. namalowanie kontentego obrazu, czy napisanie książki. Inaczej mówiąc umowa o dzieło jest umową konkretnego rezultatu, a dzieło takie po jego wykonaniu musi mieć określoną wartość materialną. Usługi trenerskie nie są takim dziełem i co do zasady nie powinny być regulowane umowami o dzieło.

Można sobie natomiast wyobrazić sytuację, w której w ramach umowy o dzieło trener zobowiązuje się do wykonania np. konspektu szkoleniowego dla klubu i efekt (rezultat umowy) w postaci dostarczenia do klubu opracowanego i wydrukowanego konspektu szkoleniowego będzie takim dziełem. Umowa taka musiałaby być odpowiednio opracowana i zabezpieczona pod kątem prawnym, aby nie została w przyszłości zakwestionowana i zmieniona np. w umowę o pracę, ponieważ rodziłoby to dla stron negatywne konsekwencje prawno-finansowe. Inną kwestią jest to, że wady dzieła podlegają reklamacji, a za brak wykonania dzieła nie należy się w ogóle wynagrodzenie, co jest niekorzystne dla trenerów.

W przypadku umowy o dzieło wykonawca dzieła – trener nie ma prawa do ubezpieczeń emerytalnych, chorobowych, rentowych, wypadkowych ani zdrowotnych i nie opłaca z tego tytułu żadnych składek. Zarówno w przypadku umowy zlecenia jak i umowy o dzieło istnieje możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o zryczałtowane koszty uzyskania przychodów.

Warto także zaznaczyć, że roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat 2 od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane.

 

 

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu