Ostatni post dotyczący form prawnych świadczenia pracy przez trenerów piłki nożnej cieszy się ogromnym zainteresowaniem czytelników.

W związku z zainteresowaniem tą tematyką dzisiaj napiszę kilka zdań o kontraktach trenerskich które są uregulowane przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Od 1 stycznia 2015 roku obowiązuje nowa uchwała zarządu PZPN wprowadzająca zalecane do ogólnego stosowania zasady regulacji stosunków pomiędzy klubem piłkarskim, a trenerem piłki nożnej. Uchwała rozróżnia profesjonalne i amatorskie kontrakty trenerskie.

Zasady wskazane w tej uchwale powinny być stosowane w kontraktach trenerskich zawieranych pomiędzy klubami i trenerami zarówno na szczeblu rozgrywek krajowych, jak i wojewódzkich. Zapisy uchwały powinny być również odpowiednio stosowane do umów zawieranych między wojewódzkimi związkami piłki nożnej, a trenerami świadczącymi usługi trenerskie na rzecz ich reprezentacji. Wspomniana uchwała prawa związkowego PZPN określa również m.in.: wymogi prawne jakie powinien zawierać każdy kontrakt trenerski, obowiązki klubu piłkarskiego wobec trenera, oraz prawa i obowiązki trenera.

Zaproponowany w załączniku do uchwały PZPN standardowy projekt kontraktu należy traktować jako kontrakt wzorcowy - do wykorzystania przy tworzeniu własnych umów. Z punktu widzenia prawa powszechnie obowiązującego, do takiego kontraktu, w sprawach w nim nieuregulowanych, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego lub Kodeksu Pracy.

Co oczywiste, nie ma żadnych przeciwwskazań do zawierania umów mieszanych, czyli np. umów o pracę do których zastosowanie będą miały w pierwszej kolejności przepisy Kodeksu Pracy, ale które to umowy mogą być przecież uzupełnione o przepisy prawa związkowego PZPN, co w konsekwencji wprowadzi dodatkową ochronę prawną dla trenerów piłki nożnej.

 

 

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu