Klub może wnioskować do Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych o rozwiązanie kontraktu z winy zawodnika w razie rażącego naruszenia przez zawodnika podstawowych obowiązków zawodniczych określonych kontraktem i innymi przepisami związkowymi.

Wniosek klubu o rozwiązanie kontraktu powinien być sporządzony na piśmie z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie kontraktu i nie może zostać złożony w terminie późniejszym niż 30 (trzydzieści) dni od powzięcia przez klub wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie kontraktu.

 

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu