Poniżej przedstawiam fragment mojego artykułu, który ukazał się w całości w ostatnim numerze Asystenta Trenera.

Jeden z czytelników zadał następujące pytanie - będąc trenerem kobiecych drużyn młodzieżowych często spotykam się z sytuacją kiedy dziewczyny kończą wiek w którym mogą grać z chłopcami, a w związku z tym, że klub nie posiada seniorskiej sekcji kobiecej to stają się one wolnymi zawodniczkami. W takiej sytuacji klub macierzysty nie otrzymuje ekwiwalentu za wyszkolenie dziewczyn. Czy można ustrzec się takich sytuacji?

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że ekwiwalent za wyszkolenie oznacza opłatę za wyszkolenie i rozwój zawodnika wolnego, jakie klub pozyskujący zobowiązany jest zapłacić klubowi odstępującemu. Powyższe uregulowanie oznacza, że zawodniczka, która kończy reprezentowanie danego klubu w związku z tym, że klub nie posiada odpowiedniej sekcji wiekowej, w której mogłaby ona kontynuować karierę powinien wcześniej zadbać o to aby umożliwić zawodniczce przejście to klubu który dysponuje odpowiednią sekcja kobiecą.

W sytuacji zmiany przynależności klubowej klub pozyskujący będzie miał obowiązek zapłaty ekwiwalentu za wyszkolenie wyliczonego zgodnie z regulacjami związkowymi dotyczącymi ekwiwalentu za wyszkolenie kobiet. Jeśli natomiast klub macierzysty w odpowiednim czasie sam nie zadba o zmianę przynależności klubowej takiej zawodniczki, czyli rozumiem że tak jak w opisanej w pytaniu sytuacji, to dalsze postępowanie zależy od podjętych działań samej zawodniczki.

Może być tak, że dziewczyna taka uzyskuje status wolnego zawodnika, czyli nie jest związana z klubem kontraktem o profesjonalne uprawianie piłki nożnej lub deklaracją gry amatora. Jeśli znajdzie ona nowy klub w ciągu 12 miesięcy, a przed ukończeniem 23 lat to klub macierzysty będzie miał roszczenie o wypłatę ekwiwalentu do nowego klubu.

Może być też tak, że po odejściu z klubu zawodniczka zdecyduje o zakończeniu kariery, ale po pewnym czasie np.: po znalezieniu innego klubu postanowi wznowić karierę. Należy wyjaśnić, że w sytuacji kiedy zawodnik zdecydował o zakończeniu kariery przed ukończeniem 23 roku życia, następnie zdecyduje się na kontynuowanie kariery, to klub do którego przynależy będzie uprawniony do ekwiwalentu za jego wyszkolenie.

Sytuacja z ustalaniem ekwiwalentu za wyszkolenie nie jest prosta i jednoznaczna, ponieważ każdy przypadek zawodnika należy badać odrębnie. Ważne, jest że, co do zasady ekwiwalent przysługuje wyłącznie w sytuacji zmiany przynależności klubowej zawodnika przed ukończeniem 23 roku życia.

Ekwiwalent natomiast nie przysługuje w sytuacji gdy zawodnik nie grał 12 miesięcy i rozpoczyna grę w nowym klubie jako amator.

Odpowiadając na zadane pytanie, najlepszym rozwiązaniem dla klubu macierzystego byłoby wcześniejsze zadbanie o rozwój zawodniczki i pomoc w zmianie przynależności klubowej do innego klubu, który posiadałby odpowiednią sekcję piłkarską.

 

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu