Duża kasa dla małego klubu za wychowanków, czyli Solidarity payment FIFA!

Coraz więcej polskich zawodników jest transferowalnych za granicę za coraz większe kwoty, ostatnio choćby Jakub Moder, czy Kamil Piątkowski. Warto pamiętać, że odpowiedni procent tych kwot należy się również polskim małym klubom, czy szkółkom piłkarskim, o czym te niejednokrotnie nie mają wiedzą lub nie znają procedury odzyskiwania tych należności.

Opłata solidarnościowa jest to opłata należna klubom za przyczynienie się do kształcenia i szkolenia zawodnika w wieku od 12 do 23 roku życia. Podobnie jak rekompensata za szkolenie, mechanizm solidarności ma na celu promowanie szkoleń młodych zawodników poprzez przyznawanie składek, które są rozprowadzane wśród wszystkich klubów, które szkoliły zawodnika.

Można powiedzieć, że mechanizm solidarności jest swoistym przedłużeniem systemu ekwiwalentu za wyszkolenie – „uaktywnia się” przy kolejnych transferach i pozwala klubowi szkolącemu młodego zawodnika czerpać korzyści z jego transferów dokonywanych przez całą karierę, a nie tylko w momencie opuszczania klubu.

 

Jaka jest wysokość opłaty solidarnościowej?

Wysokość opłaty solidarnościowej zawsze będzie stała i wynosiła 5% z opłaty transferowej od każdego transferu międzynarodowego zawodnika do końca jego kariery.

Kwota 5% z opłaty transferowej jest dzielona pomiędzy wszystkie kluby, które szkoliły zawodnika pomiędzy 12 a 23 rokiem życia w następujący sposób:

Sezon, w ciągu którego ukończył 12. rok życia: 5% (tzn. 0,25% odszkodowania ogółem),

Sezon, w ciągu którego ukończył 13. rok życia: 5% (tzn. 0,25% odszkodowania ogółem),

Sezon, w ciągu którego ukończył 14. rok życia: 5% (tzn. 0,25% odszkodowania ogółem),

Sezon, w ciągu którego ukończył 15. rok życia: 5% (tzn. 0,25% odszkodowania ogółem),

Sezon, w ciągu którego ukończył 16. rok życia: 10% (tzn. 0,5% odszkodowania ogółem),

Sezon, w ciągu którego ukończył 17. rok życia: 10% (tzn. 0,5% odszkodowania ogółem),

Sezon, w ciągu którego ukończył 18. rok życia: 10% (tzn. 0,5% odszkodowania ogółem),

Sezon, w ciągu którego ukończył 19. rok życia: 10% (tzn. 0,5% odszkodowania ogółem),

Sezon, w ciągu którego ukończył 20. rok życia: 10% (tzn. 0,5% odszkodowania ogółem),

Sezon, w ciągu którego ukończył 21. rok życia: 10% (tzn. 0,5% odszkodowania ogółem),

Sezon, w ciągu którego ukończył 22. rok życia: 10% (tzn. 0,5% odszkodowania ogółem),

Sezon, w ciągu którego ukończył 23. rok życia: 10% (tzn. 0,5% odszkodowania ogółem).

 

Nowe możliwości uzyskania Solidarity payment od 2020 roku

Należy pamiętać, że w 2020 roku przepisy dotyczące Solidarity payment zostały nieco zmodyfikowane i obecnie pozwalają na otrzymanie tej opłaty nawet w przypadku transferów pomiędzy klubami z tego samego kraju (transfer wewnątrzkrajowy), jeśli kluby uprawnione do jej otrzymania są z innego kraju.

Przykładowo transfery Krzysztofa Piątka z Cracovii do CFC Genoa oraz z AC Milan do Hertha Berlin podlegały mechanizmowi solidarnościowemu. Niestety dla polskich klubów jego transfer z CFC Genoa do AC Milan, który nastąpił przed 1 lipca 2020 r., nie został objęty tym mechanizmem. Obecnie – po nowelizacji przepisów - także od tego ostatniego transferu odpowiednia część kwoty transferowej trafiłaby do polskich klubów!

 

Co to jest paszport zawodnika?

Należy wskazać, że to klub pozyskujący zawodnika musi sam ustalić kluby, którym będzie należna opłata solidarnościowa oraz odpowiednio podzielić tą kwotę. Dokumentem, z którego będą wynikać powyższe okresy rejestracji zawodnika, a tym samym podstawą do odpowiedniego podziału opłaty solidarnościowej jest paszport zawodnika. Paszport zawodnika odgrywa kluczową rolę podczas przydzielania składki z tytułu mechanizmu solidarności do odpowiednich klubów, gdyż paszport umożliwia prześledzenie wszystkich klubów, w których zawodnik był zarejestrowany od 12 roku życia. Dostęp do paszportu zawodnika klub pozyskujący otrzymuje za pośrednictwem systemu FIFA TMS.

 

Jaka jest procedura płatności opłaty solidarnościowej?

Nowy klub wypłaca opłatę solidarnościową zgodnie z powyższymi zasadami nie później niż 30 dni po rejestracji zawodnika lub w przypadku płatności warunkowych, 30 dni od daty realizacji takich płatności. W tym celu nowy klub powinien skontaktować się ze wszystkimi poprzednimi klubami zawodnika w celu otrzymania m.in.: danych bankowych potrzebnych do dokonania płatności. Należy przy tym wskazać, że sam zawodnik, w razie potrzeby, powinien wspomagać nowy klub w procesie realizacji niniejszego zobowiązania, poprzez udzielanie informacji co do poszczególnych klubów, w których występował w okresie od 12 do 23 roku życia.

Co ciekawe mogą pojawić się sytuacje, w których kariera zawodnika nie może być prześledzona do 12 roku życia lub kiedy nie ma podmiotu uprawnionego do uzyskania opłaty solidarnościowej lub jej części. W sytuacji kiedy w ciągu 18 miesięcy nie zostanie ustalony klub lub kluby, którym opłata solidarnościowa jest należna, to wtedy macierzysty związek piłkarski zawodnika będzie uprawniony do ubiegania się o taką rekompensatę za szkolenie. Kwota opłaty solidarnościowej, którą w taki sposób uzyska macierzysty związek piłkarski powinna być przeznaczona na krajowe programy rozwoju dzieci i młodzieży.

Najbardziej typowe sytuacje, w których związek może być uprawniony do rekompensaty za szkolenie, to takie, gdy klub już nie istnieje, np. w wyniku bankructwa, bądź jeżeli klub szkolący nie ubiega się o rekompensatę za szkolenie (z dowolnej przyczyny, np. z braku wiedzy o swoich uprawnieniach lub z braku zainteresowania) i nie ma żadnych zapisków dotyczących rejestracji zawodnika w tym klubie przez odpowiedni związek lub ligę. Można wyobrazić sobie również sytuację, że akademia piłkarska czy „klub” w którym szkolił się dany zawodnik nie jest w rozumieniu prawa piłkarskiego „de facto” klubem sportowym.

 

Należy zauważyć, że większość polskich klubów piłkarskich nie odzyskała do dzisiaj należnych im opłat solidarnościowych. Co ciekawe wynika to głównie z niewiedzy, czyli małe polskie kluby zazwyczaj nie wiedzą że jakakolwiek opłata należy im się tylko za to że zawodnik który w takim klubie trenował nawet przez krótki czas po kliku latach zmienił klub. Należy więc śledzić kariery swoich byłych zawodników do końca ich kariery i kontrolować transfery. Drugim czynnikiem braku uzyskiwania należnych opłat jest brak wiedzy jak te opłaty odzyskać od klubów zagranicznych. Ważne także aby dokładnie dokumentować fakt rejestracji zawodnika w naszym klubie.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu