Zapoznajcie się z poniższymi możliwościami finansowania przedsięwzięć sportowych. Są to dotacje który były możliwe do uzyskania w ostatnim czasie i prawdopodobnie pojawi się jeszcze kolejna szansa na skorzystanie z nich.

Dotacje można uzyskiwać między innymi z poniższych projektów:

1. Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej.

a) budowa boisk

b) sal sportowych

c) kortów tenisowych

d) remonty

2. Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych.

Dofinansowanie wynosi 40-80% w zależności od projektu, miejsca realizacji projektu

3. Program rozwoju infrastruktury sportowej.

a) boiska

b) sale sportowe

c) korty tenisowe

d) boiska do sportów plażowych

e) skate parki

f) siłownie plenerowe

g) remont boisk

Możliwa jest realizacja kilku projektów jednocześnie. Minimalna kwota to 600 000 zł. Dofinansowanie wynosi od 33 do 75%, np. 70% dofinansowania jest na budowę Sali gimnastycznej, 33% dla gminy, która ma wysoki wskaźnik Gg. We współpracy z powiatem realizacja projektu może wynieść 75%.

4. Program modernizacji infrastruktury sportowej.

Program zakłada wsparcie finansowe modernizacji infrastruktury sportowej, polegającej na przebudowie lub remoncie istniejących obiektów.

Program jest dedykowany obiektom wykorzystywanym przez kluby sportowe. Maksymalny pułap dofinansowania wynosi do 50% wydatków kwalifikowanych zadania inwestycyjnego, jednak nie więcej niż 2 mln zł (3 mln w przypadku modernizacji krytej pływalni lub krytego lodowiska). W przypadku, gdy zadanie inwestycyjne obejmuje większą ilość odrębnych obiektów/kompleksów, wysokość dofinansowania obliczana będzie dla każdego z nich odrębnie. Łączna wartość tak obliczonego dofinansowania, nie będzie mogła przekroczyć 4 mln zł.

5. Program inwestycyjny o szczególnym znaczeniu dla sportu.

Rozwój bazy obiektów sportowych służących potrzebom polskiego sportu wyczynowego dla zapewnienia odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów. Inwestycje dotyczą budowy, przebudowy lub remontów obiektów specjalistycznych, spełniających standardy międzynarodowe, mogących stać się areną ważnych zawodów i imprez sportowych rangi ogólnopolskiej, europejskiej czy światowej. Program obejmuje w szczególności inwestycje w miejscach, gdzie prowadzone będą szkolenia centralne, w tym inwestycje Centralnego Ośrodka Sportu, inwestycje w dużych aglomeracjach miejskich umożliwiające zawodnikom równoległe prowadzenie szkolenia sportowego i edukacji lub pracy, a także zadania inwestycyjne Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego.

Dotacje wynoszą 50% z wyjątkiem:

a)      zadań inwestycyjnych dotyczących szkoły mistrzostwa sportowego, w zakresie obiektów sportowych niezbędnych dla prowadzonego szkolenia sportowego – do 70% wydatków kwalifikowanych;

b)      zadań inwestycyjnych realizowanych przez akademie wychowania fizycznego – do 70% wydatków kwalifikowanych;

c)       zadań inwestycyjnych realizowanych przez instytucję gospodarki budżetowej –Centralny Ośrodek Sportu lub Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy  – do 99% wydatków kwalifikowanych.

6. Program rozwoju regionalnych baz sportowych.  

Celem Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej jest rozwój i poprawa stanu podstawowej infrastruktury sportowej w poszczególnych regionach, poprzez wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych obiektów sportowych na terenie całego kraju. Program obejmuje w szczególności obiekty ogólnodostępne i umożliwiające masowe uprawianie sportu.

Beneficjentem powyższych dotacji mogą być jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia oraz fundacje.

Dodatkowo jest również możliwość pozyskania dotacji z projektów finansowych przeznaczonych dla przedsiębiorców.

Projekty dla przedsiębiorców są dostępne w Regionalnych Programach Krajowych, lecz istotnym wymogiem jest utrzymanie infrastruktury od 3 do 5 lat.

 

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu