Dolnośląski Związek Piłki Nożnej ukarany za naruszenie przepisów RODO!

W dniu 25 kwietnia 2019 roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał decyzję stwierdzającą naruszenie przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Naruszenie przepisów polegało na niezapewnieniu bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych danych osobowych osób, którym przyznano licencje sędziowskie w roku 2015, w zakresie numeru PESEL oraz adresu zamieszkania, poprzez ich nieuprawnione ujawnienie na stronie internetowej Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej.

W sprawie chodziło o udostępnienie i nie usunięcie ze strony internetowej historycznych danych osobowych sędziów piłkarskich w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i numeru PESEL. Każda z takich informacji jest daną osobową sędziego.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w uzasadnieniu decyzji wskazał, że nie ma żadnych podstaw prawnych, by w Internecie dostępny był, aż tak szeroki zakres danych sędziów. Upubliczniając je, administrator danych, czyli Dolnośląski Związek Piłki Nożnej stwarzał potencjalne ryzyko ich bezprawnego wykorzystania, np. do podszycia się pod te osoby w celu zaciągania pożyczek czy innych zobowiązań.

Wobec takiego naruszenia przepisów RODO na Dolnośląski Związek Piłki Nożnej została nałożona karę pieniężną w wysokości 55.750,50 złotych.

Pamiętajcie, że już samo umieszczenie danych osobowych: sędziów, zawodników, pracowników klubu, czy np.: kontrahentów na stronie internetowej Klubu jest przetwarzaniem ich danych osobowych. Zgodnie z RODO, aby móc legalnie przetwarzać dane osobowe musi istnieć jedna z podstaw prawnych - pozwalająca na takie przetwarzanie - wskazana w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informacja powyższa pochodzi ze strony internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu